KAESER Нова Каледония

Адрес
KAESER AU Dandenong
45 Zenith Road
Dandenong South 3175
Melbourne/Victoria
Към планирането на маршрут в Google Maps
Нова Каледония, представлявана от Kaeser Австралия

KAESER COMPRESSORS AUSTRALIA PTY LTD
45 Zenith Road
Dandenong South 3175
Melbourne/Victoria
тел.: +61 3 9791-5999
Факс.: +61 3 9791-5733
info.newcaledonia@kaeser.com

Оферта за продукта

  • Компресори за промишлеността и занаятчийството
  • Вентилатор-нагнетател
  • Строителни компресори
  • Компресори за денталната медицина

Към планирането на маршрут в Google Maps