Expomin

19. - 23. апр 2021, Santiago Чили

Ще се радваме на вашето посещение

Av. El Salto 5000, Huachuraba, Santiago

www.expomin.cl

Представени продукти
  • Мобилни строителни компресори
  • Винтови компресори
Така можете да стигнете до панаира