Fimaqh

21. май 2021, Virtual Аржентина

Ще се радваме на вашето посещение

https://www.fimaqh.com

Представени продукти
  • Вентилатор-нагнетател
  • Система за управление на сгъстения въздух
  • Мобилни строителни компресори
  • Винтови компресори