Aqua Nor

24. - 27. авг 2021, Trondheim Норвегия

Ще се радваме на вашето посещение

Spektrum, Klostergata 90, Trondheim

www.aquanor.no

Представени продукти
  • Вентилатор-нагнетател
Така можете да стигнете до панаира