Pollutec

12. - 15. окт 2021, Lyon Франция

Ще се радваме на вашето посещение

Lyon Eurexpo

www.pollutec.com

Представени продукти
  • Вентилатор-нагнетател
Така можете да стигнете до панаира