World Aquaculture (WA)

05. - 08. дек 2021, Singapore Сингапур

Ще се радваме на вашето посещение

Singapore Expo Convention & Exhibition Center
1 Expo Drive, Singapore 486150

www.was.org

Представени продукти
  • Вентилатор-нагнетател
Така можете да стигнете до панаира