Vei og Anlegg

24. - 27. апр 2024, Lillestrom Норвегия

Ще се радваме на вашето посещение

NOVA Spektrum, Messeveien 8

2004 Lillestrom

veioganlegg.no/

Представени продукти
  • Мобилни строителни компресори
Така можете да стигнете до панаира