Изчисление на енергийната ефективност

Организацията, в която ние членуваме, VDMA (Сдружение на германските машиностроители) разработи модел за изчисление, позволяващ определянето на възможностите за икономия на енергия при производството на сгъстен въздух.

Ние, разбира се, не искаме да Ви лишим от възможността да се запознаете с него. Чрез следващата връзка ще отидете директно на калкулатора на енергийната ефективност на VDMA:

Връзката ще се отвари в нов прозорец и ще напуснете нашата страница.