Ръководни инструкции на Германската федерация на машиностроителния отрасъл (VDMA)

Инструкции за безопасна и икономична експлоатация на системите за сгъстен въздух и вакуум

Ръководните инструкции на VDMA са резултат от сътрудничеството на производителите, специалисти в сферата на компресорното оборудване,, системите за сгъстен въздух и вакуум.
По-важните споменати в инструкциите разпоредби са Разпоредбата за безопасност на труда (BetrSichV) от 2002 година и Разпоредбата за използването на работни материали (DGUV правило 100 – 500).

Задължения по Разпоредбата за безопасност на труда (BetrSichV)
Освен проверката за пускане в действие за съоръженията, подлежащи на проверка, която трябва да бъде извършена в съответствие с §14 на BetrSichV от оторизиран орган по надзора или квалифицирано лице – в някои случаи, по-специално при готови за използване инсталации, в съответствие с Приложение 5 № 25 BetrSichV, проверката може да отпадне – работодателят обаче трябва да направи оценка на риска в съответствие с §3 BetrSichV. 

Регламенти за експлоатация на работни материали
По-важните регламенти за експлоатация на работни материали са посочени от 2002 г. в Разпоредбата за безопасност на труда.
Като допълнителен източник на информация днес се използва BGR 500 „Експлоатация на работни материали“. Освен това релевантни по темата са TRBS 1111 „Оценка на риска и анализ на техническата безопасност“, TRBS 1201 „Проверки на работни средства и съоръжения, изискващи проверка“ и TRBS 1203 „Технически правила за безопасност на труда – квалифицирано лице“. 

За подробна информация свалете PDF файла с ръководните инструкции.