Декларация за защита на личните данни

Този уебсайт изпълнява телемедийна услуга. Като доставчик на телемедийни услуги съгласно т. нар. Общ регламент за защита на личните данни (GDPR) ние сме задължени да осведомим посетителите на уебсайтa в началото на процеса по ползване за вида, обхвата и целта на събирането, използването и предоставянето на лични данни.

Вашата защита при обработката на лични данни, както и сигурността на деловата информация е една от най-важните ни задачи. Ние третираме личните Ви данни, записани при посещението на нашите уеб страници, поверително и разбира се в съответствие със законовите разпоредби.

Регистриране и обработване на данни

Когато посещавате нашите уеб страници, нашият уеб сървър стандартно записва IP адреса на Вашия интернет доставчик. Регистрираме и уеб страницата, от която ни посещавате, датата и продължителността на посещението, както и вида на интернет браузъра и използваната от Вас операционна система. Ние регистрираме тези данни за статистически цели, за да диагностицираме проблеми със сървъра и за да подобрим нашата интернет услуга.

Тази уебстраница използва Google Analytics

Google Analytics – услуга за анализ на уебстраници на Google Inc. („Google“) – използва така наречените „Cookies“, текстови файлове, записани на Вашия компютър и позволяващи анализ на използването на уебстраницата. Създаваната от „бисквитките“ информация за използването от Ваша страна на уеб сайта (включително Вашия IP адрес, който обаче се анонимизира преди записване с метода „anonymizeIp“, така че да не може да бъде идентифициран с дадена връзка) се предава на сървър на Google в САЩ и се записва на него.

Google използва тази информация, за да анализира използването на уеб страницата, за да генерира отчети за активността на уеб страницата за оператора и за да осигури други услуги, свързани с използването на уеб страницата и интернет. При необходимост Google предоставя тази информация на трети страни, ако това се изисква от закона или когато тези трети страни обработват въпросните данни по поръчка на Google. Google в никакъв случай няма да свърже вашия IP адрес с други данни, притежавани от компанията.

Можете да предотвратите инсталирането на „бисквитките“ с помощта на съответна настройка във вашия браузър; ние обаче искаме да обърнем внимание, че в такъв случай не можете да използвате всички функции на тази уеб страница.

Чрез използването на този уеб сайт вие декларирате, че сте съгласни с обработката на Вашите данни от Google по-описания по-горе начин и за посочената по-горе цел.
Можете да блокирате регистрирането на данни от Google Analytics в бъдеще, като инсталирате деактивираща допълнителна програма (Add-on) (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) за Вашия браузър.

Можете да предотвратите регистрирането на данни с Google Analytics, като щракнете върху следния линк. Задава се „Opt-Out-Cookie“, което предотвратява регистрирането в бъдеще на Вашите данни при посещение на този уеб сайт:

Деактивиране на Google Analytics

Използване на Siteimprove Analytics

Тази уебстраница използва Siteimprove Analytics, услуга за анализ на уебстраници на Siteimprove GmbH. Siteimprove Analytics използва така наречените „Cookies“, текстови файлове, записани на Вашия компютър и позволяващи анализ на използването на уебстраницата. Създаваната от Cookies информация за Вашето ползване на уебсайта (включително криптираният IP адрес на потребителя) се предава към сървър на Siteimprove в Дания и се запаметява там. Siteimprove използва тази информация, за да анализира използването на уебстраницата и да генерира отчети за активността на уебстраницата за оператора. Siteimprove няма да предостави информацията на трети страни. IP адресите се анонимизират необратимо, преди събраните данни да са видими, чрез Siteimprove Analytics. Инсталирането на Cookies може да бъде предотвратено чрез съответна настройка на софтуера на браузъра на потребителя. Но тогава не всички функции на този уебсайт ще могат да се ползват напълно при необходимост. Чрез използването на този уебсайт Вие декларирате, че сте съгласни с обработката на Вашите данни, събрани от Siteimprove по-описания по-горе начин и за посочената по-горе цел. Можете да предотвратите регистрирането на данни от Siteimprove Analytics, като щракнете върху следната връзка. С него се задава Opt-Out-Cookie, което предотвратява регистрирането в бъдеще на Вашите данни при посещение на този уебсайт.

Дезактивиране на Siteimprove Analytics

Използване на Google reCaptcha

За защита на Вашите заявки през интернет формуляр ние използваме услугата reCAPTCHA на компанията Google Inc. (Google). Запитването служи за определяне на това дали дадено попълване, направено от човек или неправомерно чрез автоматизирана машинна обработка, е успешно. Запитването включва изпращането на IP адрес и евентуално на други данни, необходими на Google за услугата reCAPTCHA. За тази цел въведената от Вас информация се предава на Google и се обработва там. Чрез ползването на reCaptcha Вие декларирате, че сте съгласен/на, че направеното от Вас разпознаване ще се използва при дигитализирането на стари структури. В случай на активиране на IP анонимността на тази страница Вашият IP адрес все пак се съкращава предварително от Google в рамките на държавите – членки на Европейския съюз – или в други държави по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в случаи на изключения се предава пълният IP адрес на сървър на Google в САЩ и там се съкращава. Google ползва тази информация, за да оцени ползването на дадената услуга от името на оператора на тази уебстраница. Предаденият от Вашия браузър в рамките на reCaptcha IP адрес не се съхранява при другите данни на Google. За тези данни важат различни разпоредби за защита на данните на компанията Google.

Допълнителна информация за директивите за защита на данните на Google можете да откриете на: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Използване на Google Maps

Тази уебстраница използва за визуализация картите на „Google Maps API“ на компанията Google Inc. (Google). При ползването на Google Maps от Google се събират, обработват и ползват данни за употребата на функции на картите от посетителите на уебстраниците. Условията за ползване на Google Maps можете да откриете на Условия за ползване на Google Maps. Допълнителна информация за директивите за защита на данните на Google можете да откриете на: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Използване и предоставяне на лични данни

За част от услугите и информацията на нашия уебсайт (напр. кандидатстване онлайн, абониране за бюлетина или за семинари, използване на формуляра за контакт) трябва да получим от Вас личните Ви данни, като напр. Вашите имена, Вашия адрес или Вашия имейл адрес. Ние събираме тези данни, само когато те са необходими за обработката на Вашето запитване. Вашите запитвания и съдържащите се в тях данни и информация се предоставят вътрешно на служителите на фирмата или на упълномощени от нас предприятия (напр. търговски партньори), които ни помагат при обработката на Вашата молба. Предоставяне на Вашите лични данни на други трети страни не се извършва. Продажбата или даването под наем на данни е изключено.

Съхраняваме лични данни в малък обем за целите на обслужването и маркетинга, доколкото законовите разпоредби разрешават това. Можете по всяко време да възразите срещу използването и съхраняването на Вашите данни на marketing@mavaindustrial.com.

Тъй като Kaeser Kompressoren SE е фирма с дейност в целия свят, за по-добра обработка на вашите заявки може да се наложи Вашите лични данни да бъдат предоставени на локалните ни дъщерни дружества, респективно дистрибутори, чието седалище може да бъде и извън Европейското икономическо пространство. Вашите лични данни не се предоставят на други трети лица, освен ако не сме задължени от законови разпоредби или правни регламенти.

Безопасност

Ние прилагаме технически и организационни мерки за сигурност, за да предпазим управляваните от нас данни от манипулация, загуба, разрушаване и достъп на неоторизирани лица.

Линкове към външни уеб сайтове

В рамките на нашите уеб страници има препратки към уеб сайтове на трети страни. Обърнете внимание, че ние нямаме влияние върху съдържанието и защитата на данни на външните уеб сайтове и техните собственици.

Право на информация и други права

По отношение на събирането и използването на лични данни Вие ни давате разрешение, което се протоколира по съответен начин.

При запитване, с удоволствие ще Ви информираме дали и кои Ваши лични данни са записани при нас. Можете да коригирате по всяко време неверните данни. Освен това имате право по всяко време да оттеглите разрешението си за използване на Вашите данни в бъдеще.

Aдминистратор според Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент относно защитата на личните данни:

Мава Индустриал АД
София, Цариградско шосе 425
02/ 975 61 00


Сигма България АД
София, Околовръстен път 35
02/ 978 21 26

Лице, компетентно по защитата на данните:

Мава Индустриал АД 

Цариградско шосе 425

Явор Ламбрев

Имейл: marketing@mavaindustrial.com

компетентна държавна служба по защитата на данните:

Комисия за защита на личните данни
бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2
1592 София

Пощенски адрес
Пощенски код 1592
1592 София