Контейнери

Останете гъвкави.

Важна информация за коронавируса COVID-19 и използването на сгъстен въздух: 

„Трябва да се вземе под внимание, че съществуват въздушно пренасяни вируси и когато бъдат засмукани от въздушен компресор, те имат потенциала да се размножат в топлия, влажен и ненапълно подготвен сгъстен въздух. Въпреки това, към момента няма индикации, че вирусът COVID-19 се държи по такъв начин.“ Откъс от съобщението на British Compressed Air Society Ltd. от 20.03.2020 г.

--> Към съобщението

Ние даваме под наем отделни компресори, въздуходувки и устройства за очистване на сгъстения въздух. Това важи също и за цели, гъвкави конфигурируеми съоръжения, които се състоят от няколко инсталирани в контейнери компонента. Нашите готови за свързване контейнери за сгъстен въздух са подходящи за външна инсталация. Трябва само да свържете електрическата мрежа, линиите за сгъстен въздух и вода и можете да ги използвате.

Всички машини на Kaeser могат да бъдат комбинирани с машини на други производители, тъй като нашите устройства разполагат с възвратни клапани.

Вашите предимства

  • Гъвкавост:
    Оборудването в контейнерите може да бъде гъвкаво конфигурирано.
  • „Plug & Play“:
    Свържете само тока, линиите за сгъстен въздух и вода и контейнерът е вече готов за използване.
  • Позволяват комбиниране:
    Функционират и в комбинация със съоръжения на други производители.