Модели на управление

Интелигентно, безопасно, сигурно.

Можете да избирате между два различни модела на управление: Докато при Contracting модела SIGMA AIR UTILITY отговорността за съоръжението за сгъстен въздух е напълно при нас, при модела SIGMA FLEX отговорността за управление остава за Вас. За останалото се грижим ние в рамките на споразумението за използване.

SIGMA AIR UTILITY

Интелигентно, сигурно, безгрижно

Клиентите на Kaeser, избрали нашия Contracting модел SIGMA AIR UTILITY, си спестяват инвестиционните разходи в собствена инсталация за сгъстен въздух и вместо това купуват сгъстения въздух на договорена цена на кубически метър.

В този случай експлоатацията и обслужването на захранването със сгъстен въздух от страна на Kaeser гарантира енергоефективна и надеждна работа и то в дългосрочен план, тъй като съоръжението е под постоянния контрол на нашата сервизна централа, а ние поддържаме станцията според най-новите тенденции в областта на техниката и енергията.

Вашите предимства

 • Без грижи при осигуряването на сгъстен въздух: 
  Концентрирате се върху Вашите основни задачи – ние правим останалото.
 • От фиксирани към променливи разходи: 
  Не е необходимо да променяте производствения си капитал и оставате ликвидни.
 • Съоръжението е с такъв капацитет, каквито са и Вашите потребности: 
  Ние просто адаптираме възможностите на инсталацията спрямо Вашите.
SIGMA FLEX

Предсказуемо и гъвкаво

Моделът на управление SIGMA FLEX Ви предлага възможност да използвате ново съоръжение за сгъстен въздух без инвестиционни разходи. По този начин получавате максимална сигурност на изчисленията и можете да получите ползи от едно свръхмодерно съоръжение за сгъстен въздух с максимална енергийна ефективност. В този случай цялостното обслужване се поема от нас. Фактурирането става в зависимост от потребностите.

Вашите предимства

 • Висока гъвкавост:
  Адаптиране на съоръжението към Вашите (нарастващи) потребности е възможно по всяко време – включително и по време на срока на действие на договора.
 • Включване на вече съществуващите машини:
  Съществуващите машини могат да бъдат включени в плана на станцията за сгъстен въздух.
 • Интегрирана услуга:
  Вие получавате не само съоръжението за сгъстен въздух, но и цялостно обслужване, което се отнася и за техническото обслужване и поддръжката.
 • Винаги имате поглед върху разходите:
  Благодарение на фиксираната основна вноска имате висока сигурност за планиране и нямате неочаквани разходи за обслужване.