Сервизно обслужване: KAESER AIR SERVICE

Времето е пари: Удобство и надеждност

Като един от най-големите производители на компресори и доставчик на системи за сгъстен въздух KAESER KOMPRESSOREN е представен в целия свят. Висококвалифицираната, глобално свързана, организация за дистрибуция и сервиз осигурява възможно най-голяма достъпност на всички продукти и услуги на Kaeser в цял свят.


100 % качество и 100 % сервиз
Едно от най-важните изисквания към производственото захранване със сгъстен въздух е възможно най-голяма достъпност. Това се постига чрез използването на най-добрите и ефективни компоненти, в съчетание с възможно най-доброто сервизно обслужване. Качественият сервиз гарантира надеждност на осигуряването на сгъстен въздух и висока сигурност на производството.


Вашите предимства

  • Правна гаранция според DGUV правило 100 – 500
  • Оптимизирана експлоатационна сигурност и готовност
  • По-малки енергийни разходи
  • Дългосрочно запазване на стойността

24-часово обслужване

Сгъстеният въздух трябва да бъде на разположение денонощно. По тази причина техническата помощ, осигуряването на части и сервизните техници са в готовност да бъдат извикани при спешни случаи седем дни от седмицата, 24 часа в денонощието.

24/7

Централен сервизен номер:
0888 685 112