Подготовка на сгъстения въздух и технология за кондензиране

Подготвителните съоръжения предотвратяват замърсяването и корозията


Преглед на нашите продукти в сферата на подготовката на сгъстения въздух и технологиите за отстраняване на кондензатаЦиклонен сепаратор

Циклонен сепаратор – серия KC

Отстраняване на конденза на изхода за сгъстен въздух на компресора

 • Основа за безпроблемно и енергийно-ефективно функциониране на свързаните след това изсушители и филтри
 • подходящи размери за практично свързване към компресори Kaeser
 • Отделяне на конденза без нужда от техническо обслужване
Бързо влизане
Циклонен сепаратор

Изсушители

Хладилен изсушител

Предпазване от последващо образуване на конденз в зависимост от приложението

 • Хладилен изсушител (DTP ≥ +3 °C) – препоръчван за изключително ефективно основно изсушаване
 • Комбиниран изсушител (DTP ≥ +3/−40 °C) и адсорбционен изсушител (DTP ≥ −70 °C) – за обикновена или зависеща от температурата защита срещу замръзване
 • Мембранен изсушител (DTP ≥ −40 °C) за употреба в крайни точки, икономисващ място – без електрически изводи
Бързо влизане

Филтър и адсорбер с активен въглен

Филтър и абсорбер с активен въглен

Отстраняване на замърсяванията и осигуряване на сгъстен въздух с високи нива на чистота

 • ФИЛТЪРЪТ KAESER с винтова връзка и филтърът с фланцова връзка отстраняват прах, маслени аерозоли и изпарения –при налягане до 16 bar
 • Филтър за високо налягане, подходящ за бустер Kaeser –при налягане до 45 bar
 • Адсорберите с активен въглен отстраняват маслени пари и миризми. Те постигат съдържание на остатъчно масло от клас 1 съгласно ISO 8573-1 (0 – 0,01 mg/m³) – за налягане до 16 и 48 bar
Бързо влизане

Дренаж за кондензат

Електронно отвеждащо устройство за кондензат ECO-DRAIN

Отстраняване на конденза от мрежата за сгъстен въздух

 • Електронно дренажно казанче ECO-DRAIN с регулиране на нивото и изключително стабилно управление на клапаните – за предотвратяване на загуби на сгъстен въздух
 • Бутон за проверка и автоматичен самоконтрол с възможност за подаване на алармени сигнали към централна контролна система
 • ECO-DRAIN серия 3x с фабрично изпитан Service Unit – за изключително надеждно техническо обслужване с минимални разходи
Бързо влизане
Дренаж за кондензат

Обработка на кондензата

Система за третиране на конденз AQUAMAT

Кондензатът се превръща в лесна за източване отпадна вода още на мястото на възникването си

 • Системата за третиране на конденз AQUAMAT от серията CF за надеждна сепарация на маслени частици/вода – без разходи за енергия, значително по-изгодно от външно източване
 • Ефективност, изпитана от отговорните органи (сертификат от DIBT) – за спазване на законовите изисквания
 • Опазва околната среда
Бързо влизане
Обработка на кондензата