Управление

Контролният център за Вашето снабдяване със сгъстен въздух и ключова технология за Industrie 4.0

Управлението на SIGMA CONTROL 2 (децентрализирано управлениелокално управление интелект) и SIGMA AIR MANAGER 4.0 (централизирано управление) осигуряват ефективно взаимодействие на всички компоненти на Вашата инсталация за сгъстен въздух. Тук можете да постигнете най-голяма икономия на енергия. За една такава комплексна задача са необходими способностите на интелигентен компютър. Неговите задачи:

  • непрекъснато намаляване на разхода на енергия през целия срок на експлоатация на инсталацията (базирано на симулация изчисляване на най-ефективната алтернатива на действие)
  • Управление на отделните компоненти в рамките на една станция
  • Управление на сгъстения въздух и на разходите за сгъстен въздух
  • Комуникация между различните компоненти на системата

Преглед на нашите управляващи системиКомпресорно управление

Компресорно управление SIGMA CONTROL 2

С вътрешното управление SIGMA CONTROL 2 (децентрализиран интелект, доставчик на данни за централизирания интелект SIGMA AIR MANAGER 4.0) мощността на компресора може да се адаптира точно към съответния разход на сгъстен въздух.

  • координира и оптимизира взаимодействието между производството и разхода на сгъстен въздух
  • с различни предварително програмирани и енергоспестяващи управляващи системи
  • Възможно е управление на ефективността на инсталацията за сгъстен въздух
Бързо влизане
Компресорно управление

Главно управление

Смесено управление SIGMA AIR MANAGER 2

Системата за управление на сгъстен въздух SIGMA AIR MANAGER 4.0 контролира и управлява всички компоненти на Вашата инсталация за сгъстен въздух в смисъла на максимална икономия на разходи.

  • Подобряване на качеството на налягането и автоматично адаптиране на мощността на транспортиране при колебаещо се потребление
  • непрекъсната фина настройка в смисъл на енергиен оптимум
  • Превантивна поддръжка от специалистите на KAESER предотвратява непланирани престои
Бързо влизане
Главно управление