Ново планиране

Така започва за Вас новата ера

Налага ли се да работите със станция за сгъстен въздух, която вече не отговаря на Вашите изисквания? Търсите ново решения с отлична рентабилност в дългосрочен план?

Като Ваш опитен партньор в решенията за системи за сгъстен въздух ние можем да намерим нашето място във всеки сценарий и освен захранването със сгъстен въздух, не изпускаме от поглед и Вашето предприятие в неговата цялост. По този начин помагаме за изграждането на оптимално бъдеще на Вашия сгъстен въздух, независимо дали имате 2 или 20 000 служители.

Вашите предимства

  • Пълно съответствие! Всичко от един производител:
    Като доставчик на системи за сгъстен въздух ние предлагаме не само компресори или компоненти за подготовка на сгъстения въздух, но, разбира се, и техника за автоматично управление и цялата инфраструктура, когато е необходимо.
  • Нашият опит, Ваш успех:
    От минното дело до пивоварните, от Бавария до Бахрейн – нашите клиенти се възползват от нашия опит на глобален играч – за всякакви браншове и условия.
  • Дългосрочна икономия на разходи
    Оптимално консултиране, техническо преимущество в изследователската дейност и производството и високоефективна организация на сервизното обслужване, която предпазва от ненужно спиране на производствените процеси: клиентите на Kaeser печелят от ниските разходи в рамките на жизнения цикъл на машините.