Бустер Kaeser в Немския Аерокосмически Център (DLR)
Германски авиационно-космически център (DLR)

Работа с карбонови влакна – нищо не изгаря.

Захранване със сгъстен въздух и азот от KAESER на изследователски автоклави.

Центърът за производствени технологии в областта на олекотените конструкции на германския авиационно-космически център провежда изследвания на методи за съкратено по време, серийно и напълно автоматизирано производство на свръхлеки части от карбонови нишки. Тежка апаратура и с ноу-хау от Kaeser.

Независимо дали става въпрос за самолети, автомобили или велосипеди, олекотените конструкции са важна част при осигуряването на енергийна ефективност. Тук важна роля играе материалът на бъдещето CFK- усилена с карбонови влакна пластмаса.

Центърът за производствени технологии в областта на олекотените конструкции (ZLP) на германския авиационно-космически център (DLR) в Щаде изследва методи, които да направят серийното, напълно автоматизирано, производство на CFK части (до 100 000 бр. годишно) с високо качество, по-рентабилно. По този начин целят да го направят интересно и за други области на приложение. Тук ZLP прилага теоретични знания от лабораториите и производството, за да изследва ефектите върху материала или на съоръжението при реални размери на компонентите. За целта се прави пълна симулация на различни сценарии. Всичко това се случва в изследователски автоклави.

Захранване със сгъстен въздух и азот от KAESER за лабораторни автоклави
Един великан – най-големият изследователски автоклав в света.

Автоклавът е пещ, в която материалите се съединяват помежду си при висока температура и под налягане, т.е. той функционира като съд под налягане, в който могат да бъдат произвеждани и анализирани, например части от фюзелажа на самолети, крила или стабилизатори. С дължина от 27м и външен диаметър от 6,50м тежащите 181т тръби са наистина внушителна гледка.

Транспортирането – предизвикателство за логистиката.

Автоклавът трябваше да бъда транспортиран от завода на производителя в Коесфелд до Щаде. За целта първо трябваше да стигне до пристанището на Коесфелд. Там автоклавът беше натоварен на кораб, който го транспортира на 300 km от Щаде. След това бе натоварен на специализиран транспортьор за тежки товари, „съдът“ накрая премина специално затворената заради него магистрала A26.

Автоклавът – „съд под налягане“, който работи със сгъстен въздух и азот.

В Щаде изследователският автоклав работи при 420 °C. При тази температура съществува опасност от запалване на намиращите се вътре обекти на изследване. Затова се използва азот, който изпълнява функцията на защитен газ и предотвратява изгарянето на частите.

Тук Kaeser има важен принос: Сгъстеният въздух се разделя чрез азотен генератор Kaeser на своите съставни части – азот и кислород.

Първо въздухът се обезвлажнява в адсорбционен изсушител (DC 169 E), преди да бъде сгъстен е компресора до 35 bar. Два други хладилни изсушителя (THP 142-45) и два други комбинирани адсорбера с микрофилтри и активен въглен се грижат за постъпването на сух сгъстен въздух с висока степен на чистота в азотния генератор.

Вторият етап от съоръжението за сгъстен въздух се състои от два винтови компресора от серия CSD 125 SFC (75 kW, с променливи обороти), които захранват в последователен режим на работа 9,5 bar мрежа за сгъстен въздух, респективно три бутални компресора (N 502-G 9,5/35 bar).

Накрая азотът постъпва с налягане от 30 bar в два напорни резервоара с вместимост от по 200 m3.

Изсушеният в енергоефективен хладилен изсушител (TF 251) и прочистен в комбиниран адсорбер с микрофилтър и активен въглен сгъстен въздух с налягане от 9,5 bar се използва за захранване на транспортните съоръжения, задвижвани със сгъстен въздух, които могат да поемат товари до 70 t – тъй като ефективността е от първостепенно значение за Kaeser!