Сгъстен въздух на Kaeser Kompressoren за фирмата за преработка на мляко Амерланд
Мандра Амерланд

Crème de la Crème. Качествен сгъстен въздух за млекопреработвателната индустрия

Сгъстен въздух "Made in Germany". Мандра Амерланд добави технология за оползотворяване на топлината от KAESER.

Мандра Амерланд в Дрингенбург, провинция Олденбург, осъществява своята дейност като кооперативно предприятие на земеделски производители от региона. От традиционна мандра в селскостопански район с годините се е превърнала в модерно предприятие с висок растеж.

През 2013 г. 90 камиона-цистерни, собственост на мандрата, събират почти 1,4 милиона тона мляко от животновъдите в региона. Това е прираст със 7,3 процента спрямо предходната 2012 година. Всички данни доказват тенденцията за висок растеж.

Въпреки че това е повод за радост, мандрата трябва да продължи своето разрастване, за да може да посрещне нарастващите нужди. Мандрата трябва да израства успоредно с нарастващата потребност и то бързо.

Ние се нуждаем от надежден сгъстен въздух, който да отговаря на строгите здравни предписания

Вследствие на нарастващото производство, сградният комплекс се разширява и увеличава, а потребността от сгъстен въздух за производството на сирене и масло се увеличава. Производствените линии за различните сортове сирене не спират. За целта са необходими големи количества въздух, доставяни непрестанно и с постоянно високо качество. Особено предизвикателство в мандрата са строгите директиви за хигиената в производството на хранителни продукти.

Сгъстен въздух от Kaeser Kompressoren за строгите изисквания за хигиена на хранително-вкусовата промишленост
Действат строги директиви за хигиената на хранителните продукти.
По- голямо от очакваното енергоспестяване

Освен нуждата от сгъстен въздух при производството на сирене е необходимо и голямо количество топла вода: Например при производството на полумеки сирена тя се използва за измиване на раздробеното сирене и получаване на хомогенна смес. Освен това водната пара, която възниква при процеса на концентрация на млякото, кондензира във вид на дестилирана вода и се използва за почистване. Добра възможност за KAESER да предостави своята компетентност по въпросите на оползотворяването на отпадната топлина от горещия компресорен въздух!

Новата станция KAESER е инсталирана и работи надеждно

Компресори, изсушители и филтърни системи днес са поставени в ново, по-просторно помещение. В тази инсталирана от KAESER компресорна станция, два безмаслени компресора, по един изсушител от сериите DSG 220 и FSG 420 в комбинация с хладилния изсушител от серия TH 451 осигуряват непрестанната доставка на сгъстен въздух. Изсушителят и филтърът за сгъстен въздух гарантират, че строгите норми за хранителни продукти са спазени и системата за оползотворяване на отпадната топлина от процеса на измиване и попарване на полумеките сирена работи перфектно.

Безмаслен винтов компресор в Амерланд.
Инсталирани на място: Безмаслени компресори DSG 220 и FSG 420, както и хладилен изсушител TH 451.
Висока оценка от техническия директор на Амерланд

Ралф Леферс, техническият директор на мандрата, е повече от доволен от мощността и енергийната ефективност на новата инсталация за сгъстен въздух. "Решението за KAESER беше абсолютно правилно", подчертава Леферс. Решаващият критерий обаче не беше единствено и само квалификацията и компетентността на KAESER. Фактът, че KAESER KOMPRESSOREN е местно предприятие, доставящо машини "Made in Germany", също оказало положително влияние върху решението на ръководството, както и на него самия.

Решението да изберем KAESER беше абсолютно правилно.
Ралф Леферс, Мандра Амерланд

Мандра Амерланд е оборудвана по най-добрия начин и е готова да посрещне производствените нужди при нов растеж. В крайна сметка развитието на нова линия за производство на сирене и разширяването на бизнеса със суроватка предстои! Доставката на сгъстен въздух вече не е източник на проблеми за ръководството.

Достъп до продуктите тук