Нова система за сгъстен въздух – Contracting на Kaeser Kompressoren за фирма Werner & Mertz
Werner & Mertz

Чист въздух за качествено производство

С Contracting станцията за сгъстен въздух на KAESER Werner & Mertz се подготвя за епохата на концепцията Industrie 4.0.

Почти никой не знае името Werner & Mertz, но всички познават продуктите: Erdal и Frosch. Иновативната фирма разполага с изключително модерна система за сгъстен въздух, която още днес може да бъде използвана за реализация на мрежа в смисъла на Industrie 4.0.

Industrie 4.0 – мрежата от машини и ИТ системи, които осигуряват ползи, както за клиенти, така и за производители. В случая на осигуряването на сгъстен въздух това означава обща концепция за високоефективно производство на сгъстен въздух. Тя свързва всички елементи от планирането, през изпълнението до поддръжката и ги управлява толкова интелигентно, че автоматично се осигурява индивидуално изискваната работоспособност и качество на сгъстения въздух при едновременно високи коефициенти на готовност и ефективност, както и минимални разходи в рамките на жизнения цикъл.

100 % устойчивост

Щадящият околната среда начин на работа и устойчивостта не са модни явления, а жива фирмена традиция за Werner & Mertz – производител на продукти за крайни клиенти и професионални потребители. Според тази философия са разработени не само продуктите, предлагани на пазара под марките Erdal и Frosch, сградата на фирмата също е построена в съответствие с тези основополагащи принципи и е отличена с награда за устойчивост. Задачата при обновяването на цялата система за сгъстен въздух не беше само подмяната на силно различаващите се и остарели компоненти, но също така и реализацията на чувствителни икономии по отношение на разходите. Освен това фирмата търсеше решение, което да съответства на философията, на устойчивостта и енергийната ефективност на Werner & Mertz. Такова беше намерено от Kaeser Kompressoren с предложената концепция за модела Contracting. При Contracting, станцията за сгъстен въздух остава собственост на фирмата производител и клиентът плаща само действително използвания сгъстен въздух. Вариантът Contracting предлага освен всички технически аспекти, също и предимството, че разходите за сгъстен въздух стават променливи. Темата Industrie 4.0 все все още не е зададена официално като ръководна линия за Werner & Mertz, но това вече се дискутира. Това означава, че станцията за сгъстен въздух също трябва да бъде съвместима с Industrie 4.0.

Решение по мярка

За да бъде интегрирана система за сгъстен въздух, както е при фирма Werner & Mertz, в модерна система за управление, не стига само използването на подходяща компютърна система, а се препоръчва първо да бъде направен цялостен анализ, който отчита всички релевантни аспекти. Такива са: безопасността на труда, икономията на енергия, връзката между системите за управление на производството и енергията. Фирмата има своето историческо развитие и старата система за сгъстен въздух вече не изпълнява изискванията на производството и е разпределена на различни локации. Заради старото съоръжение, което не е оборудвано със сензори, първо е направен одит на сгъстения въздух. Тази система за анализ е в състояние, с относително лесни възможности за свързване, да направи 14-дневен одит на сгъстения въздух в съществуващото съоръжение и по този начин да идентифицира съществуващия модел на потребление, включително и слабите места на старата система. След това софтуерът дава възможност за визуализация на поведението на компресорите, консумацията на въздух, наляганията и потенциалните проблеми при подготовката на сгъстения въздух и предлага съвети за оптимизация.

Werner & Mertz избраха варианта на Contracting (в този случай за Sigma Air Utility), при който фирмата трябва да осигури само помещение за станцията за сгъстен въздух.

Компресорна станция на Kaeser Kompressoren във Werner & Merz
Станцията за сгъстен въздух на Werner & Mertz е разположена в отделна сграда с добра вентилация.
Напълно съвместимо свързване

Важно за системата е да се инсталират не само отделни компоненти със съответните комуникации, но и отделните компресори да са оборудвани с индустриални компютри. Те по-нататък служат за предаване на данните към управление от по-високо ниво, например Sigma Air Manager (SAM), което може да оптимизира станцията на базата на събраните данни и едновременно с това, в зависимост от състоянието на производството в завода, да идентифицира необходимия разход на въздух и да регулира съоръжението по съответен начин.

Тази система за управление на сгъстения въздух е също и интерфейс, през който преминават всички данни на станцията за сгъстен въздух. Като се започне от работните данни на всички компресори, които в случая предават информация през Profibus DP към централния Sigma Air Manager, както и данните за неизправностите, поведението при консумация, икономичността на цялата система и свързаните периферни устройства, например изсушители, устройства за отвеждане и обработка на кондензат и накрая и контрола на условията на околната среда на компресорната станция. Системата работи не само като „събирач“ на данни, но може, ако е необходимо, да предава данните на вече съществуваща при потребителя управляваща система и то през стандартни интерфейси. Ако потребителят няма такива управляващи системи, системата е в състояние, тъй като е изградена като уеб сървър, да визуализира данните на обикновен компютър в Internet Explorer и да подаде на операторите съответна информация за потреблението на въздух, енергия, работещите компресори, неизправностите и разходите. В случай, че е необходимо изключване на системата дистанционно, това става възможно чрез този интерфейс за данни на Sigma Air Manager. За да може да бъде гарантирана абсолютно оптималната работа на съоръжението, системата, разбира се, е в състояние да предава данните през „World Wide Web“ до центъра за данни на Kaeser.

Sigma Network се грижи за сигурността

Новите разработки, като Sigma Network, предлагат допълнителна сигурност. Високопроизводителна мрежа на базата на Ethernet, която е сигурно затворена и позволява оптимален контрол и ефективно управление на станцията за сгъстен въздух, както и ползване в смисъла на Industrie 4.0. При Werner & Mertz тези компоненти все още не са инсталирани, но могат да бъдат добавени допълнително.

Модерното съоръжение изпълнява изискванията на нашата фирма – енергоикономичност, ефективност, гъвкавост и ограничена нужда от поддръжка.
Гюнтер Хайнрихс, Технически директор при Werner & Mertz
Съоръжението определя от какво има нужда

Този център за данни на производителя е и основата на всички останали дейности. Така например сервизните дейности се предават през специален сервизен модул. Международният Kaeser център за данни разпределя данните до съответните национални сервизни центрове. Те например могат да координират спешните случаи директно с локалните сервизни техници, чиито сервизни превозни средства са оборудвани за съответните случаи.