Дъно на пластмасова кутия от Fürst GmbH.
Fürst GmbH

Едновременна устойчивост в няколко направления

Едновременна устойчивост в няколко направления!

Поглеждали ли сте някога дъното на пластмасовата кутия, от която току-що сте си взели гумени мечета, бисквити или вафли? Никой не го прави, но зад това, което може да се види там, може да се крие германски производител, който може да бъде стимул за Вас с неговото решение за сгъстен въздух.

Когато гледате към дъното на кутията, вероятно ще видите логото на фирма Fürst. Тя е семейна фирма вече трето поколение, централата ѝ се намира в Халендорф и има клонове във Франция. Наскоро Fürst беше сертифицирана по Директивата за управление на енергията ISO 50001, за което всички нейни вътрешни процеси бяха ревизирани, модернизирани и подобрени. Резултатът е значително намаление на разходите. В рамките на това сертифициране захранването със сгъстен въздух също беше модернизирано. Освен значително по-малките разходи за енергия, предприятието вече е подготвено за бъдещето, по-специално по отношение на предизвикателствата на Industrie 4.0.

Високи изисквания за качество и ефективност

Fürst произвежда опаковки за хранително-вкусовата промишленост по метода на шприцоването. Това означава високи изисквания за качеството на изделието и на целия производствен процес. Едновременно с това, производство в Германия означава, че трябва да бъде осигурена максимална ефективност, за да може да се гарантира конкурентоспособността на международния пазар на опаковки.

Надя Фюрст е дъщеря на сегашният собственик на фирмата. Тя отговаря за управлението на качеството. „Качеството за нас е от най-висок приоритет в комбинация с устойчивото развитие“ – казва тя. „Не само в нашите изделия, но и в производствения процес. Взимаме предвид, че нашите контейнери трябва да бъдат херметични, да позволяват почистване в миялна машина и да могат да бъдат използвани многократно, което да им осигури възможно най-голям експлоатационен живот, докато в производствения процес следим за оптималната употреба на ресурси“.

Производство с помощта на пневматика във Fürst GmbH.
Сгъстеният въздух като основна форма на производството

При Fürst сгъстеният въздух се използва в производството. Като се започне от транспортирането на материал, до издухването и свалянето на готовите изделия. Той намира приложение и като вакуум. Като основна форма на производство, той има голям дял в калкулацията на разходите. Ясно е, че Надя Фюрст е търсила захранване със сгъстен въздух, което е възможно най-икономично от гледна точка на енергията, но и надеждно и с най-високо качество.

След подробен одит на сгъстения въздух, който разкри в детайли потребностите на фирмата, компресорната станция за Fürst беше проектирана според най-новите тенденции в развитието на техниката, включително всички качества, които трябва да предлага днес една модерна станция. Естествено, на първо място са качественото и надеждно снабдяване със сгъстен въздух, ефективността и икономията на енергийните разходи.

Повишен потенциал – благодарение на SIGMA AIR MANAGER 4.0

С инсталирането на нов, съответстващ на потребността от сгъстен въздух,компресор бе повишена ефективността на производството на сгъстен въздух, а благодарение на системите за поддържане на налягането и новите изсушители е реализирана нова концепция за осигуряване на качеството на сгъстения въздух.

Преди преустройството компресорната станция на Fürst нямаше управление, което да бъде използвано за различни машини. Инсталирането на Sigma Air Manager 4.0 (SAM 4.0) открива допълнителен потенциал по отношение на повишената ефективност, лесната поддръжка, свързването в мрежа и управлението в смисъла на Industrie 4.0 с последващата възможност за предвидима поддръжка.

Базата за това се формира от компресорите и компонентите за подготовка на сгъстения въздух с интегрирани индустриални управления, които могат да подават своите данни на управление от по-високо ниво. Това управление от високо ниво SAM 4.0 може да контролира едновременно компонентите, условията на обкръжаващата среда и производството, както и да адаптира прецизно създаденото количество сгъстен въздух към потребностите на предприятието. То оптимизира и качеството на налягането, адаптира автоматично производителността на компресорната станция при променлива консумация на налягане, оптимизира енергийната ефективност на базата на загубите при регулиране и превключване и гъвкавост на налягането и осигурява пригодността на компресорната станция за бъдещи сервизни дейности, например превантивна поддръжка (Predictive Maintenance). Контролерът дава възможност за дистанционна диагностика. Това означава, че когато потребителят иска, данните могат да бъдат изпращани и контролирани в оперативния машинен център на производителя. Управлението от основния контролер анализира самостоятелно съответната ситуация и подава при необходимост съобщение до сервизния екип, директно до техника на място или до центъра за данни.

Всичко това повишава работната сигурност и ефективността, едновременно намалява разходите за енергия в рамките на целия жизнен цикъл.

Управлението, което може да бъде използвано за различно оборудване, вече е проектирано за възможно разширяване на компресорната станция. Обикновена актуализация на софтуера позволява разширяване без допълнителна инвестиция в нов хардуер. По този начин е възможно свързване на нови компоненти в смесеното управление SAM 4.0 чрез базираната на Ethernet SIGMA NETWORK и тяхното интегриране в концепцията Industrie 4.0.

Станция на Kaeser Kompressoren във Fürst GmbH.
Икономия на разходи за енергия с помощта на топлинна рекуперация

Въведените мерки водят до икономия на електричество от около 14 500 евро годишно.

С новата компресорна станция Fürst за първи път използва и възможността за топлинна рекуперация. С отделената от компресорите при производството на сгъстен въздух топлина може да се отопляват офисите. Това води до допълнителна икономия на електричество от около 5400 евро годишно.

Надя Фюрст е много доволна от новото съоръжение и с нетърпение очаква следващите разработки. „Ние решаваме как ще процедираме с дадено изделие, респективно с ресурсите, с които разполагаме“ – заявява тя. „Дали ще изхвърляме продукти или ще ги използваме отново, как произвеждаме изделията и как прилагаме ресурсите – устойчивото развитие започва от съзнанието.“

Използвани продукти: