Инсталация за пречистване на отпадни води в Китцинген с 85 000 жители.
Общинска инсталация за пречистване на отпадни води в Китцинген

Намалете разхода на енергия и увеличете количеството въздух!

Въздуходувки за внасяне на кислород в биобасейна

Намаляване на разхода на електрическа енергия с повече от 20 процента! Това стана възможно само чрез модернизирането на старата компресорна инсталация с нова въздуходувна станция от Kaeser.

Проблем:

След около 14 години работа предстои модернизация на централната въздуходувна станция на общинската инсталация за пречистване на отпадни води за 85 000 жители. Четири по-стари честотно управляеми роторни въздуходувки произвеждат сгъстения въздух, който през общия тръбопровод с шибърни кранове с регулируем отвор се разпределя по отделните аериращи зони. Критерии за новата концепция на производството на сгъстен въздух бяха намаляването на консумираната електрическа енергия и по-добро адаптиране на компресорите към силно променливото сезонно потребление на въздух, например по време на гроздобер. Половината от всички каскади се вентилират с прекъсвания. Освен това беше изтъкнато изискването новите компресори преди доставка да са преминали проверка  съгласно ISO 1217 Анекс C или E с всички необходими за работата компоненти.

Решение:

Интензивният анализ на потребността от въздух и работното налягане във времето, както и използването на дългогодишния опит в технологията за производство на сгъстен въздух дадоха решение, което позволява всяки консуматор да бъде снабден с възможно най-малко използване на машините и честотно управление без загуби: Две винтови въздуходувки тип EB 380S-SFC (по 55 kW, със система за променливи обороти), един EB 380S-STC (37 kW, Y/D-стартер) и една роторна въздуходувка BB 89C-STC (11 kW, Y/D-стартер).
Така беше постигнат диапазон на регулиране за произведения сгъстен въздух от 315 до 5515 Nm³/h (около 1:17). Общото управление SIGMA AIR MANAGER съчетава най-ефективните машини за актуалната текуща потребност. Освен това контролерът управлява резервните капацитети в случай, че някоя машина се повреди или се нуждае от техническо обслужване. SIGMA AIR MANAGER комуникира посредством информационна шина със системата, управляваща процесите, обменя работни и текущи данни и същевременно регулира налягането.

Главно управление Sigma Air Manager на компресорите на Kaeser.
Резултат:

Поглеждайки назад към съпоставими периоди от последните години, разходът за нужната енергия бе намален най-малко с 23 процента, което дори надмина очакванията.
Освен това, вентилираната с околен въздух в машинното отделение компресорна станция, изобщо не се повлия от германския температурен рекорд през 2015 г. от над 40°C, тъй като винтовите въздуходувки на KAESER са конструирани стандартно за температура на околната среда до 45°C.
Ако все пак нещо по отношение на механиката, управлението на машините, електрониката, работните режими или комуникацията на компресорите се нуждае от оптимизиране, представител на KAESER ще инспектира на място оборудването и ще реши напълно проблемите – по разказа на оператора, така е намерено перфектното решение в комбинация със сервиза на KAESER.

Компресорна станция от компресори на Kaeser в станция за пречистване на отпадни води в Китцинген.