Висока ефективност в пречиствателното съоръжение за отпадни води на община Кохем благодарение на винтовите въздуходувки на Kaeser Kompressoren
Обединена община Кохем

Безвредно за околната среда

Пускане на филма
Благодарение на новата винтова въздуходувка на KAESER, пречиствателната станция в Трайс Карден сега е още по-ефективна и едновременно с това щадяща околната среда.

Обединена община Кохем е много иновативен комплекс от пречиствателни съоръжения, който непрекъснато се опитва да бъде все по-ефективен. Благодарение на новата въздуходувка в Трайс Карден, 344 литра пречистена вода в секунда се вливат в река Мозел, а касата на общината спестява от разходи.

Пречиствателната станция в Трайс Карден е от типа последователен цикличен реактор (Sequencing Batch Reactor – SBR). Това означава, че отпадната вода се обработва на етапи. Един цикъл в басейна продължава около 300 минути. Нивото на водата е прибл. 5,5 m при физическо налягане от около 570 mbar по време на работа. Освен това, трябва да се добави, че количеството на преминаващата отпадна вода варира значително през годината. Докато през лятото в района на Мозел поради големия брой туристи и винопроизводители, количеството отпадна вода е голямо, а количеството и през зимните месеци е значително по-малко. Налягането се колебае между 480 и 570 mbar в зависимост от нивото на водата в SBR съоръжението.

Досега в пречиствателната станция в Трайс Карден са работели роторни въздуходувки, от които потребителят е бил много доволен. Пречиствателната станция е с дълбочина от шест метра, което е предимство, предвид че оптималната дълбочина на разполагане на аератора в Германия е максимум пет метра. При тази дълбочина на водата аерацията е най-оптимална. При тези условия новите винтови въздуходувки, поради новата си конструкция и технология, предложиха значителни икономии на разхода за енергия и намалени стойности на шумовите нива в сравнение с предишното решение.

Значителни предимства по отношение на разходите

Обединена община Кохем реши да инсталира пробно една винтова въздуходувка тип FBS с дебит до 67 m³/min, който трябва да поеме работата на ротационните въздуходувки. Самото съоръжение има компресорен блок с налягане от 650 mbar, който взаимодейства отлично със системата за пречистване на отпадната вода.

Това осигурява няколко предимства на новите винтови въздуходувки. В сравнение с обичайните роторни въздуходувки, в зависимост от работните условия, са с до 35 % по-ефективни и предлагат значителни енергийни предимства в сравнение с много от предлаганите на пазара винтови и турбо въздуходувки. Тази икономия на енергия се достига благодарение и на вътрешното налягане на винтовата въздуходувка, което вече е доста близко до налягането в системата. По този начин се избягва така нареченото превишено компресиране. То възниква, когато винтовите въздуходувки създават по-високо налягане, отколкото е необходимо за съоръжението за отпадни води. Това би намалило енергийните предимства на този принцип на компресиране, а в най-неблагоприятния случаи те биха били загубени напълно.

Компресорна станция на Kaeser Kompressoren с компресори от серия FB 620 Plus и FB 660 S
FBS винтовата въздуходувка в пречиствателната станция Трайс Карден трябва да замести досегашните роторни въздуходувки.
Трайна ефективност

Роторите са без обработено покритие, така че ефективността остава без промяна в продължение на дълго време. Регистрираната с патент блокова концепция носи и други предимства, които усилват енергийното предимство, а също така увеличават значително специфичната производителност на цялото съоръжение. Тя позволява машината да може да работи по-ефективно и на ниски обороти, отколкото познатите досега винтови въздуходувки и по този начин осигурява по-широк диапазон на регулиране в сравнение с предлаганите на пазара. Освен това винтовите въздуходувки се доставят като цялостни съоръжения. Това означава, че компресорът е оборудван с интегрираното управление Sigma Control 2, както и с цялата необходима електроника, като например честотен преобразувател. Тъй като честотният преобразувател е вече програмиран и цялото съоръжение е било изпробвано в завода, инсталирането е силно опростено.

Управлението се грижи за непрекъснатия подробен контрол на съоръжението и едновременно с това позволява просто и ефективно, по отношение на разходите, свързване във вече съществуващата система за технологично управление на пречиствателната станция. Свързването може да бъде изпълнено чрез безпотенциални контакти или през Profibus DP и Ethernet. Тъй като пречиствателните съоръжения са оборудвани с най-новите технологични управления и разполагат с Profibus DP, концепцията на съоръжението се вписва чудесно в ориентираната към бъдещето експлоатация на съоръжението. Тук се икономисват и други разходи чрез проста инсталация и пускане в действие.

Ефективен дизайн

Винтовите въздуходувки имат и още предимства, които се забелязват по отношение на енергийната ефективност, респективно по отношението на техническите разходи. Те разполагат с концепция за вътрешно охлаждане, която прави излишно свързаното с голям разход на енергия използване на маслена помпа и маслен радиатор. Освен това те разполагат и с ефективна уплътняваща концепция, гарантираща дългосрочна херметичност и без наличието на вакуум помпа. Системата за циркулационно смазване увеличава допълнително дълготрайността и надеждността на машините. За оптимално охлаждане и ефективност, охлаждащият и технологичният въздух се засмукват извън корпуса. При еднаква мощност това води до по-голям полезен поток на въздушната маса. Въздуходувките се инсталират лесно, работят сигурно за продължителен период, устойчиви и с голяма издръжливост. Доброто подреждане на отделните елементи прави възможно въздуходувката да бъде разположена както до стена, така и до други машини. Това осигурява лесна и евтина поддръжка при едновременно разполагане с други машини, което не заема много място.

Независимо че винтовата въздуходувка е цялостно съоръжение, тя можеше и трябваше да бъде доставена и инсталирана в Трайс Карден под формата на отделни части, тъй като пречиствателната станция е била оборудвана допълнително с преса за утаечна маса, която ограничаваше достъпа до мястото за инсталация на въздуходувките. При продължаваща експлоатация на съоръжението е невъзможно пресата да бъде спряна. На базата на модулната структура на винтовата въздуходувка това не беше никакъв проблем. Въздуходувката беше разглобена на части, монтирана в помещението и накрая пусната в действие.

Тъй като съществуващите преди това ротационни въздуходувки са работили относително икономично за своя клас, а пречиствателната станция се характеризира с променливо ниво на водата, в случая на Трайс получената икономия не е с максимална стойност. Поради променливото ниво на водата (при максимално подналягане от 570 mbar) беше постигната 25 % икономия на енергия спрямо ротационните въздуходувки. Стойностите бяха измерени и потвърдени от местно инженерно бюро.