Утайник на инсталацията за пречистване на отпадни води Манхинг.
Въздуходувки за внасяне на кислород в биобасейна

По-гъвкаво и по-ефективно покриване на потребността от въздух!

Общинска станция за обработка на отпадни води – Манхинг

Подмяна на стари компресори за въздух на общинска инсталация за пречистване на отпадни води с акцент върху пестене на енергията при кратковременни колебания на въздуха под налягане. 
Решението е производство на сгъстен въздух от един източник за увеличаване на наличното количество.

Условие на задачата:

На общинска инсталация за пречистване на отпадни води (41 000 еквивалентен брой жители) предстои смяна на стар компресор. 

При закупуването на нови машини основната цел беше, освен спестяване на енергия, също и по-висок допуск на краткосрочните колебания в налягането и широк диапазон на регулиране, който позволява възможно най-ефективно покриване на потребността от въздух.
Сгъстеният въздух се произвежда централно и чрез общ тръбопровод с помощта на шибърни кранове с регулируем отвор се разпределя на съответните зони, нуждаещи се от въздух.

Решение:

Първата стъпка на инженери на KAESER беше определянето на необходимите работни данни. Те включват изменението на дебита и работното налягане през времето. Резултатите показаха, че възможно най-голямо регулиране и пестене на енергия би могло да се постигне с разпределение на натоварването върху няколко степенувани по мощност и вид на задвижване машини.

При разлика в налягането 560 mbar се получи обхват на регулирането 280 до 3150 m³/h, т.е. регулиращ обхват повече от 1:11. Бяха монтирани две роторни въздуходувки тип DB 236C-OFC (с честотен преобразувател) и две DB 236C-STC (с Y/D стартер). Главно управление на компресора от типа SIGMA AIR MANAGER (SAM) координира работата на всяка една от свързаните машини според необходимостта и възможно най-ефективно. Общото управление SAM разполага със софтуер, който е специално адаптиран към работната характеристика на компресорите за ниско налягане.
Чрез свързване към системата, управляваща процеса, контролерът изпълнява плавно регулиране на налягането.

Смяна на старата инсталация за сгъстен въздух с компресорна станция на Kaeser в пречиствателна станция в Манхинг.
Резултат:

Според оператора на инсталацията за отпадни води, би било много полезно данните за производство на сгъстен въздух в зависимост от потребността да са от един източник. 

Това не само намалява броя на комуникационните и конструктивни интерфейси, но и обединява специализираните технически данни за апаратите и управлението, което позволява обслужване от малко на брой персонал. Така се увеличава и достъпността за извършване на сервизни дейности.

Нова станция с роторни въздуходувки на Kaeser в инсталация за пречистване на отпадни води в Манхинг.