Общи търговски условия на KAESER KOMPRESSOREN SE

За нашите клиенти

На това място можете да намерите информация за условията на обслужване, както и националните и международни условия за доставка. (Моля, при извършване на международни сделки вземете под внимание и съответните местни условия на участващите икономически субекти).

При нужда от допълнителна информация, можете да се обърнете към г-н Явор Ламбрев 0886 735 344 marketing@mavaindustrial.com

За бъдещи доставчици

Желаете сътрудничество с KAESER KOMPRESSOREN SE? С удоволствие ще ви изпратим нашите условия за закупуване. За заявка използвайте нашия формуляр: