Хладилен изсушител: Ефективно отвеждане на топлия въздух

Освен с технологията на иновативните топлообменници за латентна топлина, перспективното използване на хладилния агент R-513A и относително малкото необходимо място, високопроизводителните хладилни изсушители от серията Secotec TG сега набират още точки и с ново регулиране на извеждането на отработения въздух. Това ги прави икономически лидери в подготовката на сгъстен въздух.

Хладилен изсушител Secotec TG от Kaeser
Благодарение на новия радиален вентилатор с честотно регулиране хладилният изсушител Secotec TG може да бъде свързан директно към отвеждащия въздушен канал.

С обемен поток до 98 m³/min за голямата промишленост, компактните „великани“ се грижат за стабилни точки на оросяване под налягане дори при най-трудните условия – с максимална надеждност и минимални разходи за жизнения цикъл.

Както при климатиците, и при сушенето се отделя топлина, която трябва да бъде отведена. При използваните досега модели изсушители беше възможно да се натрупва топлина при неблагоприятно разположение на изсушителя и тогава се налагаше изсушителят да използва повече енергия, за да се изведе топлината. При Secotec TG това изглежда по друг начин. В охлаждания с въздух вариант изсушителите за първи път са оборудвани с радиален вентилатор с честотно регулиране. Честотно регулираният радиален вентилатор отвежда в зависимост от натоварването отделяната топлина на хладилния изсушител чрез потока охлаждащ въздух. Благодарение на детайлното остатъчно сгъстяване е възможна директна връзка към събирателния канал на компресорите. По този начин със сигурност се избягва термично късо съединение, което би могло да възникне чрез повторно засмукване на топлия отработен въздух.

Благодарение на оптимизираното разположение на компонентите новите изсушители са и по-малки от предходните модели. Така експлоатиращите предприятия могат да намалят своите експлоатационни разходи наред с необходимото място.

Всички изсушители Secotec разполагат с ефективна латентна акумулаторна система. Съдържа акумулаторен материал, който поради своята фазова трансформация между твърдо и течно състояние има с 98% по-висока акумулаторна плътност в сравнение с обичайните акумулаторни среди. При еднакъв акумулаторен капацитет иновативните модели Secotec са значително по-компактни. Те се нуждаят с до 46% по-малко място и са около 60% по-леки от традиционните акумулаторни изсушители.

Безвреден за околната среда

След влизане на разпоредбата за F-газовете защитата на климата е задължение за всички. Затова Secotec TG използва безопасния за климата хладилен агент R-513A. Потенциалът за парникови газове на този хладилен агент е значително по-малък в сравнение с използваните досега вещества. R-513A ще бъде на разположение в дългосрочен план и не е нито токсичен, нито запалим, така че няма допълнителни изисквания към експлоатиращите предприятия и доставчиците на услуги.

12. 04. 20 , Без разпечатка – иска се документ

Сваляния на статията
Хладилен изсушител Secotec TG от Kaeser

Благодарение на новия радиален вентилатор с честотно регулиране хладилният изсушител Secotec TG може да бъде свързан директно към отвеждащия въздушен канал.

Сваляне снимка 1 (JPG, 1.20 MB)