Indsutrie 4.0 – Бъдещето е вече тук

Умен въздух

Четвъртата индустриална революция е вече тук. С нашата концепция за Industrie 4.0 планираме, имплементираме, управляваме и оптимизираме сгъстения въздух – индивидуално и дигитално. Осигуряваме умен сгъстен въздух – толкова ефективен, както никога до сега.

KAESER Kompressoren предлага решения Industrie 4.0 в областта на сгъстения въздух.

Защо умен?

Системите за сгъстен въздух на KAESER доставят по надежден начин изискваните от конкретната ситуация производителност и качество на сгъстения въздух в условията на Industrie 4.0. Нещо повече, отклоненията в мрежата за сгъстен въздух се установяват много рано, така че могат да бъдат изпълнени съответни сервизни действия още преди да възникне неизправност. Информацията в реално време прави това възможно. Благодарение на това се повишава рентабилността и гъвкавостта на производствената ефективност.

Ключовият елемент на сгъстен въздух 4.0

SIGMA AIR MANAGER 4.0 и неговите четири най-големи предимства:

 • Променлива адаптация на управлението на сгъстения въздух за индивидуализирано серийно производство.
 • Възможно най-добра ефективност чрез непрекъснато контролиране и оптимизация в реално време.
 • Възможно най-висока експлоатационна готовност чрез дистанционна диагностика, прогнозна поддръжка и предотвратяване на критичните състояния.
 • Оптимална сигурност в бъдещето благодарение на разнородните интерфейси, лесни актуализации и интегрирано управление на енергията по ISO 50001.
SIGMA AIR MANAGER 4.0 compressed air management system from Kaeser Kompressoren

Въпроси и отговори

Колко сигурно е дигиталното свързване с KAESER?
 • Данните за ефективността на компресорите се предават само в рамките на затворената SIGMA NETWORK. Достъпът до данните отвън не е възможен. Всички структури съответстват на препоръките на федералната служба за безопасност в информационните технологии (BSI).
 • Автоматичното управление на неизправностите на SIGMA AIR MANAGER 4.0 остава в готовност за действие и при спиране на тока. В този случай компресорите превключват на собствено регулиране.
Какви предимства предлага прогнозната поддръжка (Predictive Maintenance)?
 • Променящите се изисквания към захранването със сгъстен въздух налагат и необходимост от гъвкаво сервизно обслужване. В този случай класическата поддръжка на базата на фиксирани във времето сервизни интервали бързо достига своите граници. Освен това динамичното техническо обслужване намалява разходите според действителните потребности от сервизна услуга.
 • SIGMA AIR MANAGER 4.0 подава на KAESER DATA CENTER непрекъснато и в реално време всички експлоатационни параметри на оборудването и параметри на средата. С помощта на собствено програмирани експертни софтуерни инструменти отклоненията се установяват рано и се предотвратяват скъпите прекъсвания в производството.
Какво означава непрекъснатият анализ на работните данни за ефективността на съоръжението?
 • Чрез контрол на важните работни параметри, като например крайна температура на компресиране, точка на оросяване под налягане или диференциалните налягания, енергийната ефективност на съоръжението за сгъстен въздух може да бъде поддържана в оптимален диапазон.
 • Благодарение на предаването на данните в реално време и анализа се гарантира оптимална актуалност на данните, включително и при краткосрочни промени на производството.
 • Вие винаги научавате своевременно какво може да е предизвикало дадена неизправност и можете да вземете съответните прeвантивни мерки.