Управление на жизнения цикъл в KAESER

Компресорът Kaeser е придобивка за цял живот. Нашето желание е никога да не съжалявате за своята покупка. За тази цел ние влагаме цялата си енергия и ангажираност при разработването на нашите машини, както и при консултантската дейност и сервизното обслужване.

Енергийната ефективност е винаги с най-висок приоритет

Разходите за закупуване и поддръжка на един компресор са само малка част от общите разходи за неговата експлоатация. Основният дял в общите разходи се пада на енергията.

Икономисвайте с Life Cycle Management на KAESER

Повече от 40 години ние работим върху намаляване на Вашите разходи за енергия при производството на сгъстен въздух. – Но не само това, а също и разходите за сервизно обслужване и поддръжка, и преди всичко винаги имаме предвид необходимостта от непрекъсната наличност на сгъстен въздух.

Удовлетвореността на клиентите започва с добрата консултация

Ето защо ние разглеждаме внимателно Вашите производствени условия и Вашите потребности. Разработили сме системи, с които можем да установим точно колко сгъстен въздух Ви трябва и с какво качество трябва да бъде. Защото само ако познаваме потребностите Ви, ще можем да разработим решения, които да Ви спестят пари и усилия.

„Това не може да стане с продавачите на сгъстен въздух. Това може да стане само със системен доставчик на сгъстен въздух, чийто експерти са запознати със всички детайли, но същевременно не се губят в тях. Точно обратното – те имат цялостен поглед и не продават, а убеждават.“
Дитер Марковиак, Поддръжка на недвижими активи/електроснабдяване Завод Airbus Бремен

Компресорите за тези решения не са масово изделие. Между многобройните конструктивни варианти и варианти с различни характеристики ние ще намерим подходящия за Вас.

Ние разработваме машини с бъдеще

Веднъж след като Вашето оборудване от Kaeser е инсталирано, няма причина да се притеснявате относно неговата непрестанна работа и бъдещи разходи. Енергийната ефективност и надеждната работа не са нашите единствени приоритети, когато произвеждаме нашето оборудване.

„При нас няма друго оборудване, което да работи толкова безпроблемно, колкото нашите въздуходувки Kaeser – ако само всички други съоръжения бяха толкова надеждни!“

Карл Пекщайнер, Пречиствателна станция Клайн-Пьохларн (Австрия)

Лесна поддръжка, лесна смяна на износващите се части, бърз сервиз, дълговременен период на работа – и по този начин висока и непрестанна наличност на сгъстен въздух – за всичко това мислим при проектирането на нашите машини.