Винтова въздуходувка EBS: чиста ефективност

Винтовата въздуходувка EBS 410 на Kaeser е новият крайъгълен камък в сектора на въздуходувките със суха компресия, които намират приложение специално в областта на водното стопанство.

Вентилатор-нагнетател EBS
Висока ефективност и потребност от малко пространство – с това блестят новите винтови въздуходувки от серия EBS.

С номинален въздушен поток от 10 до 40 m³/min и разлика в наляганията от 0,3 до 1,1, както и двигатели с мощност от 22 до 75 kW, иновативната EBS 410 установява нови мащаби в точната енергийна ефективност, малкото необходимо пространство и автоматизацията.

SFC версията е оборудвана с честотен преобразовател и синхронен мотор с магнитно съпротивление – без приплъзване. Този вид комбинира всички предимства на високоефективните мотори с перманентни магнити със здравите и лесно обслужваеми асинхронни мотори. С променливите обороти номиналният въздушен поток се адаптира в зависимост от потребността и достига обхват на регулиране от 1:4, който може да бъде преминат много динамично.

Сега и вариантът STC е още по-ефективен. Той разполага с енергоикономичен IE4 Super Premium Efficiency двигател, което също намалява консумацията на енергия, а с това и разходите за нея.

Общото в двата дизайна е предаването на мощност от двигателя към компресора със зъбна предавка без загуби и необходимост от поддръжка. В сравнение с предходните модели те демонстрират до осем процента подобрение на специфичната мощност. Така цялостната машина достига изентропен КПД до 80%, което представлява върхова стойност в този диапазон на мощността при машини със суха компресия. За да бъдат постигнати прогнозираните стойности на мощността действително в реалността, Kaeser ги гарантира в рамките на тесните допуски на ISO 1217-C/E.

Освен това, КПД е равномерен в диапазона на регулиране, а номиналният въздушен поток е почти неповлиян в целия широк поток на регулиране от колебания на налягането. Така въздуходувките могат да бъдат много добре задействани и регулирани по всяко време от управляващата система. Това също допринася за икономията и означава по-малко усилия за интеграция на техническото управление.

Новите въздуходувки се предлагат в два типоразмера – до 37 kW и до 75 kW. Те привличат не само със своя привлекателен дизайн на инсталацията. Възможно е да бъдат разположени една до друга, което значително намалява необходимото място. По-специално малкият 37 kW вариант е истинско чудо по отношение на необходимото място за разполагане, благодарение на своята компактност. На него му е достатъчна площ от 2,2 m² (версия до 75 kW с 2,6 m²).

Винтовите въздуходувки EBS 410 се доставят готови за старт, с пълно управление и честотен конвертор, респективно стартер звезда-триъгълник. Всички съоръжения носят маркировката CE и EMV и така свеждат до минимум разходите за планиране, изграждане, сертификация, документиране и пускане в действие за проектанта, оператора и строителя на съоръжението. Изключително ефективната звукова и пулсационна изолация се грижи за експлоатация с ниско ниво на шум.

24. 06. 20 , Без разпечатка – иска се документ

Сваляния на статията
Вентилатор-нагнетател EBS

Висока ефективност и потребност от малко пространство – с това блестят новите винтови въздуходувки от серия EBS.

Сваляне снимка 1 (JPG, 722 KB)