Турбовентилатор: без необходимост от масло, ефективен, надежден

Турбовентилаторите на Kaeser Kompressoren, тип Pillaerator, са изключително подходящи за вентилационни процеси с потребност от много въздух при биологичната обработка на вода. Благодарение на най-модерна техника те предлагат надеждна и енергоефективна работа и с това позволяват малки разходи през целия си жизнен цикъл.

Турбовентилатор Kaeser Kompressoren
Турбовентилаторите Pillaerator на Kaeser работят много ефективно и без износване благодарение на безконтактния магнитен лагер без необходимост от смазване.

Турбовентилаторите на Kaeser с дебити от 50 до 275 m³/min и диференциални налягания до 1,3 bar се използват навсякъде, където има нужда от технологичен въздух в приложения с ниско налягане. Турбовентилаторът е изключително подходящ за голямо количество въздух при вентилация на обработката на отпадни води в промишления и комунален сектор. Той често се използва в промишлени приложения, като например при флотация, ферментация, флуидизация, чак до генерирането на въздушни струи с въздушни ножове.

Освен голямата енергийна ефективност тези машини се характеризират с интелигентната си концепция. Турбо ходовото колело се задвижва от високоскоростен двигател, чийто вал е опрян на магнитни лагери, поради което няма необходимост от смазване и работи без износване, а това означава лесна поддръжка и малки разходи. Интелигентните магнитни лагери са обезопасени срещу спиране на тока и управляват активно положението на ротора, за да могат да го поддържат в неговата орбита дори и при силни колебания на работните параметри. Така лагерите работят в зависимост от оборотите, чрез което се постига широк диапазон на регулиране.

Охлаждането, което не зависи от основаните компоненти, ги пази от влизането на фини прахови частици и по този начин се грижи за продължителна работа без прекъсвания.

За да могат турбовентилаторите винаги да работят възможно най-близо до оптималното КПД, Pillaerator се предлага за три оптимизирани диапазона на налягането във версии L (600 mbar), M (800 mbar) и H (1000 mbar). За специални приложения са необходими малко по-високи налягания.

13. 07. 20 , Без разпечатка – иска се документ

Сваляния на статията
Турбовентилатор Kaeser Kompressoren

Турбовентилаторите Pillaerator на Kaeser работят много ефективно и без износване благодарение на безконтактния магнитен лагер без необходимост от смазване.

Сваляне снимка 1 (JPG, 734 KB)