Kaeser-Sigma Network

Бързо, сигурно, готово за бъдещето! Разработената от Kaeser високопроизводителна мрежа Sigma Network на основата на Ethernet позволява оптимален контрол и ефективно управление на компресорната станция за сгъстен въздух, както и ползване в смисъла на Industrie 4.0.

Контролен елемент на Sigma Air Manager 4.0
Sigma Network: Високопроизводителната мрежа на Kaeser Sigma Network позволява оптимален контрол и управление на компресорната станция за сгъстен въздух, както и ползване в смисъла на Industrie 4.0.

Промишлените приложение поставят специални изисквания към комуникацията – също и в областта на машините – машина, която е основа за Industrie 4.0. Тя трябва да бъде устойчива и да може да се ползва на място, но да бъде и съвместима по целия свят, да транспортира бързо и сигурно голямо количество данни, както и да гарантира целостта на данните и изискваните от процеса качества в реално време. Kaeser Sigma Network изпълнява всички тези изисквания и предлага нещо повече.

Данните са обезопасени

Базираната на сигурната в бъдеще Ethernet технология мрежа е локална мрежа в рамките на компресорната станция за сгъстен въздух, която позволява оптимална интеграция на компонентите й. За разлика от съществуващите решения на базата на шина като Profibus, CAN или други подобни, които работят относително бавно (максимално 12 Mbit/s) , тази мрежа разполага с голяма скорост на трансфер от 100 Mbit/s. Широко разпространеният стандартен протокол TCP/IP, известен като универсален език на Интернет, осигурява основата на обмена на данни в Sigma Network. Sigma Network работи със собствени MAC адреси на Kaeser и изгражда завършен, безопасен за работа мрежов сегмент в съответствие с препоръките за индустриални системи за управление. Дефинираният преходен възел позволява сигурния обмен на данни с външни партньори.

Основа за профилактичната поддръжка (Predictive Maintenance)

Sigma Network заедно с външното управление за няколко машини Sigma Air Manager 4.0 създават перфектно съгласувана помежду си инфраструктура и осигурява данни за бъдещето обслужване като профилактичната поддръжка или управлението на енергията. Това намалява разходите и увеличава експлоатационната безопасност и готовност. По желание на оператора работните данни на компресорната станция могат, чрез широколентова връзка, сигурно да бъдат прехвърлени в центъра за данни на Kaeser. Това позволява дистанционна диагностика от специалистите на Kaeser и профилактична и ориентирана към потребността поддръжка. Това предлага на оператора не само изключителна сигурност на снабдяването, но и най-малки разходи за жизнения цикъл, тъй като специалистите на Kaeser могат да адаптират енергийното поведение на компресорната станция за сгъстен въздух по такъв начин, че станцията да работи винаги в оптимална точка.


12. 04. 17 , Без разпечатка – иска се документ

Сваляния на статията
Контролен елемент на Sigma Air Manager 4.0

Sigma Network: Високопроизводителната мрежа на Kaeser Sigma Network позволява оптимален контрол и управление на компресорната станция за сгъстен въздух, както и ползване в смисъла на Industrie 4.0.

Сваляне снимка 1 (JPG, 463 KB)
Sigma Network

Sigma Network предлага оптимална интеграция на компонентите на компресорната станция за сгъстен въздух и ефективно и удобно извикване и употреба на събраните данни.

Сваляне снимка 1 (JPG, 1.32 MB)