Анализ на разходите за производство на сгъстен въздух – ADA

Идентифицираме текущите разходи и възможности за икономии

С помощта на нашата система за анализ на разходите за производство на сгъстен въздух ADA получаваме прецизни профили на потреблението на Вашето съоръжение и по този начин определяме действителния разход за сгъстен въздух – във всички части на производството и при различни натоварвания.

  • Откриваме слабите места във Вашата съществуваща система.
  • Установяваме некачествено оразмерените инсталации.
  • Създаваме основа за следващата стъпка към оптималната станция за сгъстен въздух и изчисляването на потенциала за икономия на енергия.

Могат да бъдат взети предвид най-различни фактори – независимо дали желаете ново съоръжение или просто искате да проверите ефективността на Вашата съществуваща инсталация.

ADA – най-модерно измервателно оборудване

Измервателно оборудване
Модерната техника дава възможност за прецизен компютърен анализ.

Анализ на натоварването на сгъстения въздух

Потребявана мощност
Колко енергия използва в действителност Вашето съоръжение?

Детайлен анализ на натоварването на сгъстен въздух ADA

Измервателен уред ADA 2
Измервателен уред ADA-2

Ние инсталираме измервателния уред при Вас.

Оптокоплер предава данните в устройството за регистрация на данните ADA, което записва точките на превключване за товар/празен ход на компресорите.

Методът на измерване е подходящ за всякакви компресори, включително и честотно регулирани.

Устройство за регистрация на данни ADA: прецизни данни с малко усилия
Устройство за регистрация на данни ADA

Одитите на сгъстения въздух с помощта на модерното устройство за регистрация на данни осигуряват, без големи усилия, яснота за икономичността на системата за сгъстен въздух, тъй като правят излишна директната намеса в кабелната мрежа.

Одит на сгъстен въздух със SIGMA AIR MANAGER
Одит на сгъстен въздух със SIGMA AIR MANAGER

Допълнителната опция за визуализиране SIGMA AIR CONTROL в допълнение със смесеното управление SIGMA AIR MANAGER позволява постоянно измерване на поведението при натоварване/празен ход, работния цикъл и разхода на енергия на отделните компресори.

Всички данни за сгъстения въздух могат да бъдат показани от всеки обикновен персонален компютър с интернет браузър и да бъдат експортирани за работа по контрола на сгъстения въздух. Тяхното наличие прави възможно извършването на правилен одит на сгъстения въздух.