Проектиране на резервоара за сгъстен въздух

Избиране на единица

Моля, използвайте точката като десетичен знак! (Не се използва разделителен знак за хилядните.)

m³/min
min
bar
bar

* Допълнителното подаване на въздух през компресора не се взима под внимание