Инспекция – бъдете от сигурната страна

В зависимост от продукта и интервала от време, направените от сервизните инженери на Kaeser инспекции на съоръжението за сгъстен въздух дават сигурност на потребителите, които извършват работите по техническото обслужване със собствен персонал.

Инспекция: Достъп чрез RIFD чип
Достъпът до съоръжението се осъществява с RFID чип.
  • В рамките на инспекцията, сервизният техник на Kaeser проверява всички системи и части свързани със сигурността, както и на компонентите за производство и подготовка на сгъстения въздух.
  • Пълната сервизна документация дава сигурност – също и по отношение на актуалните разпоредби за предотвратяване на нещастните случаи. Така винаги се гарантира постоянната безопасност на работа и готовността на станцията за сгъстен въздух.
  • Клиентът може да откаже споразумението за сервизна инспекция по всяко време.
  • Сроковете за извършване на инспекциите се съгласуват индивидуално с производствените изисквания на потребителя.

Времето за работа, разходите за транспорт и нощувка се отчитат с фиксирана ставка.