Изчисляване на полезното количество топлина на винтов компресор

Избиране на единица
Избиране на отопление
 

Моля, използвайте точката като десетичен знак! (Не се използва разделителен знак за хилядните.)


kW
%
h
kW
m³/h
kWh
дни
Икономии за отопление с дизелово гориво

$/l
kWh/l
kg CO2/l
%
$/Година
kWh/Година
kg CO2/Година
Икономии за отопление с природен газ

$/m³
kWh/m³
kg CO2/m³
%
$/Година
kWh/Година
kg CO2/Година