Преизчисляване на единиците

Моля, използвайте точката като десетичен знак!

Налягане

kPa
mbar
psi
at
atm
mm Ws
Torr
Мощност

kW
PS
hp
kpm/s
cal/s
kcal/h
Енергия

kWh
kpm
kcal
kJ
Обем

l
ft³
in³
yd³
галон британски
галон САЩ
Обемен поток

m³/min
l/min
l/s
cfm
Температура

°C
K
°F