Поддръжка – при нас сте в най-добрите ръце

Когато става дума за безопасност, готовност и запазване на стойността на станцията за сгъстен въздух, правилният избор е Споразумение за техническа поддръжка с Kaeser: Сервизните техници на Kaeser извършват инспекции и дейности по поддръжката в зависимост от продукта и изминалия интервал от време.

Поддръжка – при KAESER в най-добрите ръце
Поддръжката на съоръжението при сервизните техници на Kaeser е в най-добрите ръце.
  • Частите се сменят по контролен списък .

  • Частите, които имат отношение към функцията и безопасността, се проверяват и сменят след съгласуване с клиента .

  • Пълната сервизна документация дава сигурност – също и по отношение на актуалните разпоредби за предотвратяване на нещастните случаи. Така винаги се гарантира постоянната безопасност на работа и готовността на станцията за сгъстен въздух

  • Клиентът може да откаже споразумението за техническа поддръжка по всяко време.

  • Сроковете за извършване на техническата поддръжка се съгласуват индивидуално с производствените изисквания на потребителя.

Времето за работа, разходите за транспорт и нощувка се отчитат с фиксирана ставка. По желание, ние ще се погрижим за изхвърлянето на използваните консумативи и подменени части.