Инженеринг на сгъстения въздух

Нашият Kaeser наръчник: Точният адрес за всички, които се интересуват от техниката за производство на сгъстен въздух и търсят допълнителна информация. Справочникът предлага базова информация, идеи и професионални съвети по темата.

Съдържание на наръчника:

 • Какво е сгъстен въздух?
 • Ефективна подготовка на сгъстения въздух
 • Защо се изсушава сгъстеният въздух?
 • Правилно отвеждане на кондензата
 • Сигурно очистване на кондензата с ниски разходи
 • Ефективно управление на компресора
 • Управление на налягането:
  • Оптимална координация на компресорите, ориентирана към консумацията
  • Икономия на енергия чрез рекупериране на топлина
 • Избягване на загубите на енергия:
  • Ново проектиране на мрежата за сгъстен въздух
  • Оптимизиране на мрежата за сгъстен въздух
 • Правилно проектиране на компресорни станции:
  • Анализ на потребностите от сгъстен въздух (ADA)
  • Определяне на рентабилна концепция
  • Анализ на потребностите от сгъстен въздух – определяне на съществуващата ситуация
  • Ефективно охлаждане на компресорната станция: Въздушно охлаждане
 • Правилна експлоатация на системи за сгъстен въздух:
  • Постигане на дългосрочна надеждност и оптимизиране на разходите