Регламент за опаковките

Информация за прилагане на изменения Регламент за опаковките в KAESER KOMPRESSOREN Германия

На 01.01.2009 г. в Германия влезе в сила измененият Регламент за опаковките. Този регламент засяга всички използвани в практиката опаковки.

Понятието частен краен потребител е променено по следния начин – от 01.01.2009 г. към частните крайни потребители се числят:

 • домакинства

и точки на натрупване на опаковки, като

 • ресторанти

 • хотели

 • столове

 • административни учреждения

 • казарми

 • болници

 • образователни учреждения

 • благотворителни учреждения

 • лица със свободни професии

 • културни учреждения като кина, опери, музеи

 • съоръжения за свободното време като ваканционни съоръжения, паркове, спортни стадиони, крайпътни места за отдих

 • селскостопански и занаятчийски предприятия, които разполагат с обичайни съдове за събиране на хартия, картон, кашони и леки опаковки със съдове с максимален капацитет не повече от 1100 l за всяка група материали.

 

За рециклиране на опаковки от частни крайни потребители от 01.01.2009 г. сме свързани със сертифицираната фирма Interseroh. По този начин всички опаковки, използвани от KAESER KOMPRESSOREN директно или в рамките на търговския оборот, са сертифициранипо §6 от Регламента за опаковките.

 

Така всички частни крайни потребители могат да изхвърлят продуктите на Kaeser в съдовете за събиране на опаковъчни материали.

 

Кобург, декември 2008 г.