Резервни филтърни елементи

Изпитано оригинално качество

Само оригиналните резервни филтърни елементи Kaeser гарантират надеждното филтриране при ниска загуба на налягане.

  • Коалесцентен филтър с матрична филтърна структура от нишки
  • Оптимално филтриращо действие и при малък дебит от 5% от номиналния обемен поток
  • Надеждно уплътняване на филтърния елемент към корпуса на филтъра
  • Предпазна обвивка от неръждаема стомана с устойчиво на масла и киселина покритие

Резервните филтърни елементи Kaeser могат да бъдат предложени и като модули.

Потенциал за икономии при навременна смяна на елемента

Навременната смяна на елемента, чрез която се предотвратява допълнителното увеличаване на диференциалното налягане от 200 mbar, икономисва при един 45 kW компресор 864 € разход за енергия.

Икономия на енергия чрез навременна смяна на филтъра
Параметри за изчислението: 6000 работни часа/година – цена на електрическия ток 0,20 €/kWh – нарастване на потребяемата електрическа мощност с 8 % на bar нарастване на диференциалното налягане – специфична мощност на компресора 6,55 kW/(m³/min)

Намалени експлоатационни разходи

При загуба на налягане от прибл. 0,35 bar необходимите разходи за енергия надхвърлят разходите за смяна на филтърния елемент. Редовната смяна води да значителни спестявания на експлоатационни разходи.

Намаляване на експлоатационните разходи чрез навременна смяна на филтъра