Изчисляване на конденза

Избиране на единица

Моля, използвайте точката като десетичен знак! (Не се използва разделителен знак за хилядните.)

Обкръжаващ въздух

m³/min
°C
bar
%
g/m³
l/h
1. Компресор

cfm
°C
bar
%
g/m³
l/h
2. Изсушител

cfm
°C
°C
bar
%
g/m³
l/h
Кондензат общо

l/h
h
l
l