Сервизна компетентност

Сервиз на световно ниво до Вашата врата

KAESER SERVICE означава логистика на резервните части и техническа компетентност на производител от световно ниво – и то близо до Вас. Благодарение на нашата широкообхватна сервизна мрежа в рамките на България, сме винаги близо до вас!

Всичко необходимо близо до Вас

Благодарение на добрата достъпност с консумативи и резервни части на сервизните превозни средства на Kaeser, ремонтите могат да бъдат извършени веднага.

Бързо на място – наличност на всичко необходимо
Сервизен автомобил Kaeser: нашите сервизни техници са и във Вашия район, освен това разполагат с необходимите резервни части и инструменти. Така ние можем да Ви съдействаме бързо и без ненужни усложнения.

Разбира се, при дейностите по поддръжката и ремонта, нашите сервизни инженери използват само оригинални части Kaeser. Само те гарантират изпитано качество и осигуряват функционалността на захранването със сгъстен въздух.

Вътрешнозаводско обучение на най-високо ниво

Вътрешнозаводско обучение на най-високо ниво

Сервизните инженери на Kaeser се обучават от нас в нашите собствени заводи. За Вас това означава:

  • Компетентност по отношение на сервиза, която е винаги в съответствие с най-новото ниво на технологично развитие – независимо дали се отнася за механична, подготвителна или регулираща техника.
  • Нашите техници са също и експерти по оптимизиране на системите за сгъстен въздух и по ефективността на съоръженията.
  • И по темата Превенция на нещастни случаи нашите сервизни специалисти имат компетентност, удостоверена със сертификат.

Най-модерна логистика на резервните части

Най-модерна логистика на резервните части

Автоматизираният склад за части в Центъра за дистрибуция Kaeser е в основата на бързото изпращане на необходимите резервни части по цял свят. Напълно автоматичната идентификация на частите се грижи за гладко протичащите, безпроблемни сервизни процеси.

В най-лошия случай изпращаме необходимите части на другия ден.

Телесервиз в целия свят

Телесървис в целия свят

Глобалното свързване и комуникация на данни позволяват продуктите на Kaeser да бъдат диагностицирани и поддържани при необходимост дистанционно.

Предимствата за вас:

  • Бърза и надеждна диагностика на грешките
  • Висок коефициент на готовност и цялостна икономичност на Вашето съоръжение
  • Идеално за Вашата работна готовност