Ние разбираме Вашите нужди

Оптималното е това, което Ви пасва

Вашата нова станция за сгъстен въздух трябва да бъде толкова индивидуална, колкото са Вашите изисквания като потребител.

Затова изслушваме, внимателно анализираме и поставяме правилните въпроси.

В това ни помагат нашите многостранни индустриални познания – независимо дали произвеждате бижута или полупроводници, дали работите в циментов завод, пивоварна или сглобявате автомобили.

Заедно с Вас ние определяме всички важни производствени параметри и условия.

Това включва:

  • Качеството на въздуха: имате нужда от стандартен въздух или въздух за чисто производство от клас на качество 0 по ISO 8573-1?
  • Съществуващите компоненти: какви компресори и консуматори имате? Има ли управление от високо ниво? Какво е качеството на тръбопроводите? Използва ли се топлинна рекуперация?
  • Мястото на разполагане: Как са реализирани подаването и отвеждането на въздуха? Какви са условията на мястото за инсталацията? Какъв е микроклиматът в помещението? Какво е състоянието на електрическата мрежа?