Сервизен договор – всички услуги на фиксирана цена

С договора Full Service на Kaeser са гарантирани сигурността и готовността, икономичността и запазването на стойността на комплексните системи за осигуряване на сгъстения въздух през цялото време на експлоатация.

  • На индивидуални интервали от време, съгласувани с Вашите производствени изисквания, сервизните техници на Kaeser извършват инспекции, както и поддръжка и осигуряваща функционирането профилактика.

  • Частите, които имат отношение към функционирането и безопасността, се проверяват и при необходимост се калибрират или сменят.

  • Пълната сервизна документация дава сигурност – също и по отношение на актуалните разпоредби за избягване на нещастните случаи.

Договор цялостен сервиз KAESER: Проверка, поддръжка, контрол и документация
Договорът Full Service на Kaeser осигурява: проверка, поддръжка, контрол и документация

Фиксирана цена в съответствие с Вашето захранване със сгъстен въздух

Включват се и следните дейности и материали:

  • Работни елементи и части за поддръжка (заедно с екосъобразното им депониране)
  • Частите, които трябва планирано да бъдат сменени (например сервизни комплекти, ремъци, лагери на двигателите, тръби)
  • Осигуряващите функционирането резервни части (например SIGMA двойка, двигатели, охладители)
  • Всички разходи за труд, пътуване и нощувка.