Изчисляване на пада на налягането в тръбопроводите

Избиране на единица

Моля, използвайте точката като десетичен знак! (Не се използва разделителен знак за хилядните.)

Изчисляване на пада на налягането

m³/min
m
bar
mm
bar

Номиналната дължина на тръбопровода се изчислява чрез добавяне на дължината на правия тръбопровод и на еквивалентните дължини на инсталираните арматури.
Еквивалентните дължини на арматурата могат да бъдат определени ориентировъчно с намиращата се тук програма или да бъдат приети приблизително с 60 % добавка на дължината на правия тръбопровод, т.е. номинална дължина = права дължина на тръбопровода x 1,6.
Изчислението е валидно за гладки тръби.

Изчисление на еквивалентните дължини на тръбите

 
   
1.5
0.3
0.4
0.5
1.5
5
0.3
2
0.5
    m