Оптималната станция за сгъстен въздух

Все по- близо до целта: Вашето бъдеще със сгъстен въздух

Към целта – вашата индивидуална станция за сгъстен въздух

На основата на профила за производството на сгъстен въздух ADA и на оценката за икономия на енергията KESS инженерите на Kaeser препоръчват, планират и реализират най-икономичния вид и състав на компресорната станция.

В дългосрочен план Вие печелите от нашето систематично планиране и консултации

  • Благодарение на нашия огромен браншови и проектен опит ние можем да разберем точно Вашите желания. Вие получавате решение, което наистина Ви пасва и оставя възможност за допълнителни опции в бъдеще.
  • Още в началото на планирането ние разработваме индивидуална концепция при първоначално изискване за възможно най-висока сигурност на захранването.
  • След пускане в действие, техниците на KAESER AIR SERVICE се грижат за продължителен, високоефективен живот на съоръжението – включително 24/7 сервизна готовност и най-модерна логистика на резервните части.
Анализ на натоварването на сгъстения въздух

Индивидуална концепция за сигурност: ние взимаме под внимание сигурността на експлоатацията и захранването още в най-ранния стадий на планиране.

Планиране на станции за сгъстен въздух с индивидуална концепция за сигурност

Модерно планиране с CAD: разгледайте Вашата бъдеща станция за сгъстен въздух още преди да бъде инсталиран първия компресор.