Изчисляване на номиналната дължина

Избиране на единица

Моля, използвайте точката като десетичен знак! (Не се използва разделителен знак за хилядните.)

m³/min
bar
mm
bar
m