Aquaculture Conference

09. - 10. окт 2024, Nelson Нова Зеландия

Ще се радваме на вашето посещение

Rutherford Hotel, 27 Nile Street, Nelson 7010, New Zealand

www.aqua.org.nz/conference

Представени продукти
  • Вентилатор-нагнетател
Така можете да стигнете до панаира