REACH

Информация за прилагане на Регламента REACH в KAESER KOMPRESSOREN

На 01.07.2007 г. е влязъл в сила Регламент № 1907/2006 на Европейския парламент относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). Този регламент се отнася до всички

  • производители

  • потребители

  • вносители

на химически вещества и препарати. Територията на действие е ЕС.

 

От 01.12.2010 г. химическите вещества в количество над 1000 t/a,

  • произвеждани,

  • използвани,

  • внасяни

на територията на ЕС, трябва да бъдат регистрирани.

 

Всички описани вещества в продуктите на KAESER KOMPRESSOREN са регистрирани в рамките на съответния срок.

Актуалната версия на регламента можете да намерите на всички официални езици на ЕС на адрес: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html

 

Кобург, 13 декември 2010 г.

 

Тази информация може да бъде свалена на всички официални езици на ЕС в нашия раздел за Download като PDF.