Цялостни съоръжения

Готови за свързване и тихи те са правилното решение за всяка потребност

Оборудвани с бутален компресор, резервоар за сгъстен въздух, хладилен изсушител и филтърни опции, нашите цялостни съоръжения произвеждат обезмаслен сгъстен въздух, пригоден за Вашите нужди. 


Преглед на нашите цялостни системиi.Comp Tower (T)

i.Comp 9 Tower T с интегрирани резервоари за сгъстен въздух и хладилен изсушител с до 570 l/min.

С i.Comp 8/9 TOWER T KAESER предлага ефективно цялостно решение, буталният компресор и подготовката на сгъстения въздух с хладилен изсушител и допълнителни филтри по желание се обединяват от устойчив корпус.

  • Налягане до 11 bar
  • Дебит до 570 l/min
  • Задвижващ двигател 3,1 и 4,2 kW
Бързо влизане
i.Comp Tower (T)

AIRBOX / -CENTER

AIRBOX – компактни съоръжения с безмаслен бутален компресор

Нашите цялостни съоръжения AIRBOX/-CENTER са ефективна комбинация от: Бутален компресор и подготовка на сгъстен въздух с хладилен изсушител и допълнителни филтри по желание.

  • Налягане до 12,5 bar
  • Дебит до 0,90 m³/min
  • Задвижващ двигател 7,5 kW
Бързо влизане
AIRBOX / -CENTER