Цялостни съоръжения

Готови за свързване и тихи те са правилното решение за всяка потребност

Оборудвани с бутален компресор, резервоар за сгъстен въздух, хладилен изсушител и филтърни опции, нашите цялостни съоръжения произвеждат обезмаслен сгъстен въздух, пригоден за Вашите нужди. 


Преглед на нашите цялостни системи