Системи за поддържане на налягането DHS 4.0

Системи за поддържане на налягането – малки помощници с голямо въздействие

Разработените от KAESER електронни системи за поддържане на налягането от серия DHS 4.0 не само защитават Вашите компоненти за обработка, но и надеждно гарантират качеството на сгъстения въздух. Дори пълното спиране на захранването със сгъстен въздух вече не е проблем. 

При намаляващо налягане скоростта на потока в тръбопровода силно нараства. Това може да доведе до проблеми при някои компоненти в системата за сгъстен въздух. Използването на система за поддържане на налягането KAESER от серия DHS 4.0 осигурява необходимото минимално налягане и гарантира по този начин надеждна работа също и при стартиране на инсталацията след престой

Благодарение на патентована широкоимпулсна модулирана система за управление, всяка система за поддържане на налягането е подготвена по най-добрия начин за всички екстремни пневматични случаи и обединява – типично за KAESER – изключителна надеждност на работата с лесно обслужване.

 • Ширини на свързване от G ½ до G 3 и от DN 40 до DN 400
 • за системи с един или няколко подготвителни линии
 • точно интегриране чрез многобройни интерфейси и конфигурационни възможности

Вашите предимства

 • Два работни режима:
  Сигурно захранване със сгъстен въздух или сигурно качество на сгъстения въздух. Перфектно регулиране според Вашите изисквания.
 • Изключително лесно обслужване:
  Лесно конфигуриране на 25 езика, незабавно разпознаване на работното състояние, аварийно ръчно задвижване в случай на необходимост – всичко това пести време и повишава безопасността.
 • Свързване към SIGMA AIR MANAGER 4.0: 
  Системата за поддържане на налягането от серия DHS 4.0 може да се свърже чрез SIGMA NETWORK към управлението от по-високо ниво SIGMA AIR MANAGER 4.0.
 

Детайли за продукта

Оборудване

Два режима на управление

 • 1 – „Сигурно захранване със сгъстен въздух“: Отваряне и затваряне на сферичен вентил и спирателен клапан с широчинно-импулсна модулация за ефективна и правилна работа на захранването със сгъстен въздух.
 • 2 – „Сигурно качество на сгъстения въздух“ за резервни мрежи на сгъстен въздух, например при повреди по изсушителя или филтъра, затваря допълнително съответния щранг (настроено от производителя)

Електронни управляващи блокове

 • интегриран електронен датчик за налягане
 • Редуктор на налягането 0 до 16 bar
 • LED
 • механичен индикатор
 • Изчислителен блок
 • Контрол на налягането
 • Дисплей (25 езика)
 • Защита с парола
 • Превключвател за избиране на вида режим
 • Управляващ блок с възможност за завъртане на 90°
 • Контролиране на крайните положения
 • Актуализиране на софтуера с microSD карта
 • Клавиатура и превключвател за избиране на вида режим защитени с пломби против неоторизиран достъп
 • Напрежение: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz или 24 V DC

Задвижване на въртенето

 • пружинно натоварено пневматично задвижване на въртенето
 • Движение на сферичния вентил или на спирателния клапан с вътрешно управляващо налягане
 • несъдържащи силикон греси за сферичен вентил и спирателен клапан (стандарт), без съдържание на силикон по избор

Управление

 • Въвеждане от клавиатурата на парола и работни параметри, например налягане на отваряне, хистерезис, процентно време на отваряне/затваряне
 • По избор чрез управление от по-високо ниво
 • Ръчно задействане с ключ при спиране на тока

Интерфейси

 • безпотенциални входове за „външно изключване“, например при повреда на изсушителя
 • безпотенциални изходи за „обща повреда“, „Отворено“, „Затворено“ и „Контролиране на налягането“
 • Сигнал на мрежовото налягане 4-20 mA за управлението на компресора или системи за управление, обхващащи цялата машина
 • подготвен за връзка с дистанционното управление
 • Комуникационен интерфейс Modbus TCP с конектор M12

Сферичен кран или спирателен клапан

Възможността за монтаж в крайната точка опростява преустройството или разширяването на мрежата за сгъстен въздух и улеснява изравняването и фиксирането в тръбопровода за безпроблемна инсталация.

SIGMA NETWORK

DHS 4.0 са стандартно оборудвани с интерфейс SIGMA NETWORK, за да направят работата още по-удобна.

Ние се грижим за Вашата компресорна станция
DHS 4.0, инсталиран в компресорна станция.

За да се проектира надеждно система за сгъстен въздух и същевременно да се създадат предпоставки за икономична и сигурна работа, трябва да се съблюдава следното: Освен необходимото налягане и изискванията за технологичен въздух, при планирането трябва да се вземат под внимание фактори като тръбопроводи, охлаждане, вентилация, състояние и аспекти на околната среда. Добре обмисленият дизайн на системата поставя основите за бъдещата работа. 

Производството, обработката и съхраняването на сгъстен въздух са основни компоненти при осигуряването на сгъстен въздух. Ако през компонентите за обработка преминава прекалено голям номинален въздушен поток или ако в случай на повреда даден щранг не се затвори, това ще доведе до нежелано замърсяване на технологичния въздух. Освен това ще възникнат ненужни разходи, ако компресорите работят и през почивните дни, за да компенсират загубите от течове.
Със система за поддържане на налягането от KAESER това вече е минало.

Сигурно захранване със сгъстен въздух с устройство за поддържане на налягането

Защитава Вашите компоненти!

Възможности за приложение на DHS: Безопасно захранване с въздух под налягане с устройство за включване към мрежата
 1. Компресор
 2. Хладилен изсушител с ECO-DRAIN
 3. Филтрация с ECO-DRAIN
 4. Въздушни резервоари
 1. Електронна система за поддържане на налягането DHS 4.0
 2. AQUAMAT-обработка на кондензата
 3. Мрежа за сгъстен въздух

Ако след пауза мрежата няма налягане, при стартиране на компресорите липсва съпротивлението на мрежовото налягане. Компонентите на подготовката на сгъстения въздух на система за сгъстен въздух обаче са проектирани за преобладаващите номинални въздушни потоци и скорости на дебита при режим на натоварване в мрежата за сгъстен въздух. Затова съществува опасност, ако няма противоналягане, сгъстеният въздух да „премине“ с много голяма скорост през филтъра и изсушителя. Това може да доведе до унищожаване на филтърните елементи и да повиши точката на оросяване под налягане на хладилния изсушител. Възможният резултат са замърсявания – от масло, частици и влага – във Вашата тръбопроводна мрежа и технологичен въздух.

Сигурно качество на сгъстения въздух с устройство за поддържане на налягането

Безпроблемно производство!

dhs_reliable_compressed_air_quality.png
 1. Компресори
 2. Въздушни резервоари
 3. Хладилен изсушител с ECO-DRAIN
 4. Филтрация с ECO-DRAIN
 1. Електронна система за поддържане на налягането DHS 4.0
 2. SIGMA AIR MANAGER 4.0
 3. AQUAMAT-обработка на кондензата
 4. Мрежа за сгъстен въздух

Електронните системи за поддържане на налягането също се оказват много полезни по време на работа на системата. Те са от съществено значение, особено в станции с няколко подготвителни линии. Осигурете сгъстен въздух с постоянно високо качество. Така например при неизправности на изсушителя или филтъра, системата за поддържане на налягането спира съответния поток. Това не само гарантира качеството, но и защитава тръбопроводната мрежа и консуматорите във Вашето производство.

Технически данни

Техническите данни можете да откриете в следната брошура: