Система за поддържане на налягането


Запазва качеството на сгъстения въздух – без натоварване на системата за сгъстен въздух

Компонентите на подготовката на сгъстения въздух на системата на сгъстения въздух са проектирани за определени скорости на дебита при режим на натоварване в мрежата на сгъстения въздух. Ако мрежата след слабо натоварване или пауза няма налягане, липсва съпротивлението на мрежовото налягане при повторно задействане на компресорите. По този начин съществува опасност сгъстеният въздух да премине с много голяма скорост през филтъра и изсушителя. Система за поддържане на налягането от серията DHS надеждно възпрепятства това.

Всяка система за поддържане на налягането DHS, благодарение на патентована широкоимпулсна модулирана система за управление, е подготвена по най-добрия начин за всички пневматични екстремни ситуации и свързва – типично за Kaeser – изключителна надеждност на работата с лесно обслужване.

 • Ширини на свързване от G ½ до G 3 и от DN 40 до DN 400
 • за системи с един или няколко подготвителни линии
 • точно интегриране чрез многобройни интерфейси, конфигурационни възможности и комплекти за дооборудване

Вашите предимства

 • Безопасност от превишени потоци:
  При намаляващо налягане скоростта на потока в тръбопроводите силно нараства, това може да доведе до напрежение във всички компоненти в системата за сгъстен въздух. Използването на система за поддържане на налягането KAESER тип DHS осигурява необходимото минимално налягане и гарантира по този начин надеждна работа, също и при стартиране на инсталацията след престой.
 • Плавно създаване на налягане в системата:
  Чрез разработено от Kaeser широко импулсно модулирано управление се осъществява намесата на системата чрез отваряне и затваряне на най-малки стъпки.
 • Изключително лесно обслужване:
  Лесно конфигуриране на 25 езика, незабавно разпознаване на работното състояние, аварийно ръчно задвижване в случай на необходимост – всичко това пести време и повишава безопасността.

Вашето инвестиционно предимство: Kaeser управление през целия жизнен цикъл
Управление на разходите за целия експлоатационен период

Най-добрите компоненти са толкова добри, колкото свързването им в системата. При Kaeser Вие се възползвате от индивидуално консултиране и интелигентна технология, която е универсално приложима и разглобяема при нужда.

 

Детайли за продукта

Оборудване

Система за поддържане на налягането

 • електронно управляема система за поддържане на налягането с широкоимпулсна модулация
 • стъпковото отваряне и затваряне на мрежата на сгъстения въздух предотвратява прекалено големи скорости на потока на сгъстения въздух в изсушителите и филтрите
 • готова за монтиране цялостна система

Два вида режим

 • 1 – „Сигурно захранване със сгъстен въздух“: широко импулсно модулирано отваряне/затваряне на сферичния вентил/спирателния клапан
 • 2 – „Сигурно качество на сгъстения въздух“ за резервни мрежи на сгъстен въздух, например при повреди по изсушителя или филтъра, затваря допълнително съответния щранг (настроено от производителя)

Електронни управляващи блокове

Електронен управляващ модул за система за поддържане на налягането Kaeser

 • интегриран електронен датчик за налягане
 • Редуктор на налягането 0 до 16 bar
 • LED
 • механичен индикатор
 • Изчислителен блок
 • Дисплей (25 езика)
 • Защита с парола
 • Превключвател за избиране на вида режим
 • Управляващ блок с възможност за завъртане на 90°
 • Контролиране на крайните положения
 • Актуализиране на софтуера с microSD карта
 • Клавиатура и превключвател за избиране на вида режим защитени с пломби против неоторизиран достъп
 • Напрежение: 90 – 260 V AC, 47 – 63 Hz, 24 V DC

Задвижване на въртенето

 • пружинно натоварено пневматично задвижване на въртенето
 • Движение на сферичния вентил или на спирателния клапан с вътрешно управляващо налягане
 • несъдържащи силикон греси за сферичен вентил и спирателен клапан

Управление

Системи за поддържане на налягането DHS – ръчно задействане с ключ при спиране на тока

 • Въвеждане от клавиатурата на парола и работни параметри, например налягане на отваряне, хистереза, процентно време на отваряне/затваряне
 • Ръчно задействане с ключ при спиране на тока

Интерфейси

 • безпотенциални входове за „външно изключване“, например при повреда на изсушителя
 • безпотенциални изходи за „обща повреда“, „Отворено“, „Затворено“ и „Контролиране на налягането“
 • Сигнал на мрежовото налягане 4-20 mA за управлението на компресора или системи за управление, обхващащи цялата машина
 • подготвен за връзка с дистанционното управление
 • Връзка към мрежа на сгъстения въздух с тръбопровод Tecalan (до 16 bar в обхвата на доставката).

Комплекти за дооборудване

 • предвидени за преустройство на съществуващи системи за поддържане на налягането на Kaeser
 • Комплект, състоящ се от управляващ блок и монтажни детайли

Надеждно устройство за включване към мрежата
Възможности за приложение на DHS: Безопасно устройство за включване към мрежата
 1. Компресор
 2. Въздушен резервоар с ECO-DRAIN
 3. Хладилен изсушител с ECO-DRAIN
 4. Филтрация с ECO-DRAIN
 1. AQUAMAT-обработка на кондензата
 2. Сигнал за сгъстен въздух
 3. Електронна система за поддържане на налягането DHS
 4. Мрежа за сгъстен въздух

Например при единични инсталации, които се изключват редовно.

Надеждно захранване с въздух под налягане с устройство за включване към мрежата
Възможности за приложение на DHS: Безопасно захранване с въздух под налягане с устройство за включване към мрежата
 1. Компресори
 2. Хладилен изсушител с ECO-DRAIN
 3. Филтрация с ECO-DRAIN
 4. Въздушен резервоар с ECO-DRAIN
 1. AQUAMAT-обработка на кондензата
 2. Сигнал за сгъстен въздух
 3. Електронна система за поддържане на налягането DHS
 4. Мрежа за сгъстен въздух
Сигурно качество на въздуха под налягане с устройство за включване към мрежата
dhs_reliable_compressed_air_quality.png
 1. Компресори
 2. Циклонен отделител с ECO-DRAIN
 3. Profibus DP
 4. Сферичен кран
 5. Хладилен изсушител с ECO-DRAIN
 6. Филтрация с ECO-DRAIN
 7. Смущение на сигнала
 1. Електронна система за поддържане на налягането
 2. Мрежа за сгъстен въздух
 3. Сигнал за налагяне
 4. Преобразувател на налягане
 5. Въздушни ресивери
 6. AQUAMAT-обработка на кондензата
Технически данни

Техническите данни можете да откриете в следната брошура: